Oproep SBIR Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika

Wilt u als ondernemer bijdragen aan voedselzekerheid voor de allerarmsten in Sub-Sahara Afrika? Dien dan uw voorstel in voor het ontwikkelen van een innovatieve techniek, product of dienst die boeren in Sub-Sahara Afrika kunnen gebruiken om voedselgewassen beter te produceren of te verwerken. U kunt tot 15 mei een offerte indienen.

De Nederlandse overheid wil bijdragen aan voedselzekerheid voor iedereen in Sub-Sahara Afrika. Daarvoor zijn nieuwe technieken, producten en diensten nodig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dagen u uit om deze innovaties te ontwikkelen, via de SBIR (Small Business Innovation Research) oproep!

Voorwaarden

De innovatieve techniek, product of dienst moet voedselproductie mogelijk maken die bijdraagt aan:

  • Een aantoonbaar hogere opbrengst in de keten
  • Beter toegankelijk, betaalbaarder en gezonder voedsel, ook voor de armste consumenten.

Focus

De uitdaging richt zich op een tiental landen in Sub-Sahara Afrika. Nederland financiert in elk van deze landen programma’s om de voedselzekerheid te vergroten. De programma’s pakken één of meer van de volgende hoofdproblemen aan:

  • Onvoldoende primaire productie
  • Onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen
  • Slechte coördinatie binnen de waardeketen

De Nederlandse overheid daagt ondernemers uit om een techniek, product of dienst te ontwikkelen waarmee commerciële kleine- en middelgrote boeren een specifiek onderdeel van deze problemen oplossen. Met deze oplossing kan ook het armste deel van de bevolking haar voedselzekerheid vergroten.

Ondernemers die een goed voorstel hebben worden financieel ondersteund bij:

  • Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek
  • Fase 2: Toegepast onderzoek en ontwikkeling prototype
  • Fase 2a: Testen van prototype in de praktijk

Een offerte indienen

Tot 15 mei 2018 17.00 uur kunt u een offerte indienen.

Volg deze link voor meer informatie over de documentatie voor de verschillende fasen van de aanbestedingen en budget.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 18 april 2018 is er van 13.45 tot 16.30 uur bij RVO.nl in Utrecht een informatiebijeenkomst. Geef u graag zo spoedig mogelijk op, via een e-mail naar sbir@rvo.nl, met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

Voorbeeld uit de praktijk

In gesprek met Wim de Laat, eigenaar van BioscienZ en tweevoudig winnaar van de SBIR-regeling voor de ontwikkeling van plantaardig kippeneiwit en een medicijn tegen de ziekte van Pompe. Wim vertelt over zijn ervaring met en de toegevoegde waarde van de SBIR.

Bekijk hieronder de video:

BioscienZ praktijkvoorbeeld SBIR regeling

In gesprek met Wim de Laat, eigenaar van BioscienZ en tweevoudig winnaar van de SBIR-regeling voor de ontwikkeling van plantaardig kippeneiwit en een medicijn tegen de ziekte van Pompe. Wim vertelt over zijn ervaring met en de toegevoegde waarde van de SBIR.

Downloaden tekst en rapport

Via onderstaande links kunt u de uitgebreide tekst van de SBIR oproep Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika en een Engelstalig rapport met achtergrondinformatie over de SBIR-call downloaden.

Deze eerste internationale SBIR oproep is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.