Brochure Mest, een waardevolle grondstof

Deze brochure biedt een beeld van het mestbeleid door de jaren heen. Er staan wettelijke kaders in, zoals de meststoffenwet en de wet bodembescherming, regels voor onder meer het mestvervoer, en maatregelen ter verwerking van dierlijke mest. U komt te weten waarom het een goed idee is producten uit dierlijke mest te gebruiken waarvan we weten dat het ook prima kunstmestvervangers zijn.