De Oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

In deze bundel is een 30-tal voorbeelden opgenomen van publiek-private samenwerking en enkele EU programma ’s die bijdragen aan de innovatie in de sector en aan de maatschappelijke opgaven waar de sector voor staat.