Header Landbouwradennetwerk

Highlights Agroberichten Buitenland week 25, 2022

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 60 landbouwteams actief in 80 landen.

Nieuwe AGROSPECIAL: Groene en gezonde steden

De nieuwe Agrospecial heeft als thema 'Groene en gezonde steden'. Het digitale magazine bevat in totaal 27 bijdragen. Het Landbouwattachéwerk belicht in de Agrospecial wereldwijde initiatieven en kansen op het terrein van vergroening, klimaat en voedsel om steden leefbaar en gezond te houden.

Agrospecial Groene en gezonde steden

Omslag Special Groene steden

Brabantse boomkweker speelt in op groene golf

Grote steden in Europa, en daarbuiten, geven steeds meer prioriteit aan groen. Stenen eruit, bomen en struiken erin. Van den Berk Boomkwekerijen uit het Brabantse Sint-Oedenrode is een van de grootste leveranciers van plantmateriaal en profiteert van die groene golf. De bomen uit Sint-Oedenrode zijn terug te vinden in tal van Europese steden.

Brabantse boomkweker speelt in op groene golf

Trudo Toren Eindhoven

Rijk wil vergroening steden versnellen

Het Rijk wil de stedelijke omgeving groener, gezonder en meer klimaatadaptief maken. Het ministerie van LNV zet hierop in via het programma Groen in en om de Stad. Daarbij ligt de focus op meer biodiversiteit bij stedelijke ontwikkelingen. Een van de uitdagingen is om hiervoor normen voor bedrijven en overheden te ontwikkelen. Meekrijgen van de brede groep stakeholders, van gemeenten tot bouwondernemingen, is een andere uitdaging.

Rijk wil vergroening steden versnellen

Groene basisschool in Almere

‘Groen biedt meer dan mooi alleen’

De meerwaarde van vergroening van steden zit inmiddels tussen de oren van bestuurders, planologen en bouwbedrijven. En niet alleen in Nederland. Leveranciers van bomen en struiken kunnen nauwelijks aan de vraag voldoen, zegt Leon Smet, secretaris van Royal Anthos, de brancheorganisatie voor de handel in bloembollen en boomkwekerijproducten.

‘Groen biedt meer dan mooi alleen’

Düsseldorf, kandidaat European Green Cities Award in 2021

AGROSPECIAL - EUROPA - Vergroening Bulgaarse steden met Nederlandse expertise

Bulgarije kent een lange traditie van groen in de stad en combineert dat tegenwoordig ook met smart solutions. Er zijn resultaten, maar er zijn zeker ook nog veel uitdagingen zoals het hoge gehalte aan fijnstof, geluidshinder en stedelijke hittestress. 

Vergroening Bulgaarse steden met Nederlandse expertise

Green roof in Sofia

- België: Vlaamse steden kleuren groen

In België woont 97% van de bevolking in stedelijk gebied. Hiermee is België een van de meest verstedelijkte landen ter wereld. De droogte en hittegolven in 2020 en 2021 hebben in België het belang van een groene stedelijke omgeving extra benadrukt. Ook voor lokale voedselvoorziening is veel aandacht, met dank aan COVID-19 en de zorgen om klimaatverandering.

Vlaamse steden kleuren groen

- Duitsland zet in op biologisch en regionaal

Lokale overheden in Duitsland zetten in op een hogere consumptie van biologische en regionale producten. Mooi voorbeeld is Berlijn. De voedselstrategie van de wereldstad is gericht op scholen en op kantines in bedrijven, bejaardentehuizen en ziekenhuizen. 

Duitsland zet in op biologisch en regionaal

- Frankrijk maakt steden groen en leefbaar

De opnieuw verkozen president Emmanuel Macron wil zich in zijn tweede regeringsperiode richten op een groen en ecologisch Frankrijk. De komende jaren krijgen bestaande, maar ook nieuwe initiatieven, de wind flink mee.

Frankrijk maakt steden groen en leefbaar

- Hongarije: groene stadsontwikkeling van onderop

Hongarije wordt steeds stedelijker, met alle uitdagingen van dien. Luchtvervuiling, hittestress en verlies van biodiversiteit gaan ten koste van de leefbaarheid in Hongaarse steden. Lokale overheden en beroepsorganisaties ondernemen actie.

Hongarije: groene stadsontwikkeling van onderop

- Italië: Nederlandse inbreng bij vergroening

De Italiaanse overheid geeft steeds meer aandacht aan vergroening van steden. En aan bebossing in en rond woongebieden. Verschillende ministeries zijn op dit terrein actief, vanuit verschillende invalshoeken. In dit artikel gaan we in op het overheidsbeleid en passeert een aantal concrete initiatieven de revue, zoals de Nederlandse tuin bij Euroflora Genua en de grootste vertical farm van Europa bij Milaan.

Nederlandse inbreng bij vergroening in Italië

- Polen: groene revitalisering van de stad Lodz

De Poolse stad Lodz investeert in vergroening van de fysieke ruimte. Zo komen op het centraal gelegen Vrijheidsplein een flink aantal bomen. Twee Nederlandse bedrijven leveren het plantmateriaal.     

Groene revitalisering van Poolse stad Lodz

Plac Wolnosci (Vrijheidsplein) in Lodz ( visualisatie toekomstige situatie)

- Roemenië: groene stad is speerpunt

Partijen uit Nederland en Roemenië werken nauw samen aan de verbetering van de leefbaarheid in Roemeense steden. Een consortium van negen Nederlandse bedrijven uit de bomen- en plantensector heeft afgelopen jaren een flink aantal acties uitgevoerd. Met succes, de Nederlandse bomen- en plantensector staat op het Roemeense netvlies.

Groene stad is speerpunt in Roemenië

- Servië: steun Nederland bij groene stadsontwikkeling

In Servië groeien de steden in rap tempo. De regering heeft ambitieuze plannen om ervoor te zorgen dat de verstedelijking op een duurzame manier gebeurt. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Steun Nederland bij groene stadsontwikkeling in Servië

- VK: vergroening Britse steden neemt vlucht

Er is een groeiend momentum voor vergroening van de gebouwde omgeving in het Verenigd Koninkrijk. Overheden, maatschappelijke organisaties en private sector nemen veel initiatieven. De trends in het VK laten het belang zien van een integrale en multifunctionele benadering. Nederlandse producenten kunnen hierop inspelen.

Vergroening Britse steden neemt vlucht

AGROSPECIAL - AZIË - Thailand: parken in megastad Bangkok bieden inwoners rust

De Thaise metropool Bangkok is een stad van contrasten. Wie de drukte van de stad wil ontvluchten, kan terecht in parken. In zijn vlog geeft landbouwraad Gijs Theunissen een beeld van ‘grijs’ en ‘groen’ Bangkok.

Parken in Thaise megastad Bangkok bieden inwoners rust

Thailand

- China onderkent belang van groen in de stad

De Chinese overheid onderneemt actie om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Met succes. Uitbreiding van het areaal groen in dichtbevolkte steden staat ook hoog op de agenda. Zo breidde Peking tussen 2016 en 2020 het areaal groen uit met meer dan honderd parken.

China onderkent belang van groen in de stad

- India: voedselketen naar stad steeds efficiënter

In India is urbanisering een uitdaging voor de voedselzekerheid in de grote steden. Startups en e-commerce bedrijven nemen initiatieven om de logistieke keten te verbeteren. Nederlandse bedrijven bieden hierbij ondersteuning. Inmiddels groeit de belangstelling voor stadslandbouw.

Voedselketen naar Indiase stad steeds efficiënter

- Zuid-Korea: parken met inbreng van Nederlandse tuinarchitecten

In Korea woont zo’n 90% van de bevolking in steden. Net als de meeste sterk verstedelijkte landen maakt Korea een ingrijpende transitie door. Dit artikel gaat in op de veranderingen in twee steden: de nieuwe smart city Songdo en de bestaande stad Ulsan.

Nederlandse tuinarchitecten actief in Zuid-Korea

AGROSPECIAL - MIDDEN-OOSTEN - Golfstaten: miljarden bomen maken Saoedi-Arabië leefbaar

Saoedi-Arabië zet vol in op energietransitie, klimaatadaptatie en vergroening van de leefomgeving. Toonaangevend project is de aanplant van miljoenen bomen, vooral in en rond hoofdstad Riyadh. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot een forse daling van de temperatuur.  

Miljarden bomen maken Saoedi-Arabië leefbaar

Vergroening in woestijnstad Riyadh

AGROSPECIAL - AFRIKA - Uganda ziet kansen in stadslandbouw

De twintig snelst groeiende steden ter wereld liggen bijna allemaal in Afrika. De Ugandese hoofdstad Kampala is daar een van. Met die snelle groei is een goede stedelijke planning hard nodig, maar het ontbreekt aan effectieve instrumenten. Er liggen op dit gebied veel uitdagingen en kansen. Waaronder op het gebied van stadslandbouw.

Uganda ziet kansen in stadslandbouw

Kampala biedt veel mogelijkheden voor stadslandbouw

- Algerije: eerste stappen naar landbouw rond steden

De urbanisatie in Algerije neemt snel toe. Dat heeft consequenties voor de voedselvoorziening en de leefbaarheid in de steden. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de aanleg van stedelijk groen. Ook zijn er initiatieven om tuinbouw te ontwikkelen aan de rand van bevolkingscentra.

Algerije: eerste stappen naar landbouw rond steden

- Ethiopië: groeiende aandacht voor gezonde leefomgeving

Het creëren van een groene leefomgeving in steden krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. In de praktijk blijkt dat groene stadsplanning in ontwikkelingslanden zoals Ethiopië niet altijd succesvol is. De plannen zijn te ambitieus of er is te weinig capaciteit om uitvoering van initiatieven af te dwingen. Desalniettemin doet de Ethiopische regering haar best om een groene leefomgeving in haar steden te creëren.

Ethiopië: groeiende aandacht voor gezonde leefomgeving

AGROSPECIAL - AMERIKA - Mexico: Nieuwe visie voor watermanagement in Mexico-Stad

Goed watermanagement is een enorme uitdaging voor Mexico-stad. Klimaatverandering maakt het waterprobleem in de metropool nog groter. Tal van initiatieven worden genomen. Daar zijn ook Nederlandse partijen bij betrokken.

Een nieuwe visie voor watermanagement in Mexico-Stad

Watermanagement in het design voor waterdistrict Tacubaya
Beeld: ©Oficina de Resiliencia Urbana

- Brazilië: stadstuinen maken Rio de Janeiro groener en gezonder

Stijgende voedselprijzen leiden in Brazilië tot groeiende voedselonzekerheid. Vooral de bewoners van de arme delen van de grote steden, de favela’s, beleven moeilijke tijden. Een innovatief programma van de gemeente van Rio de Janeiro werkt aan een oplossing met het programma Hortas Cariocas, een project dat deze wijken vergroent en de bevolking voedt.

Stadstuinen maken Rio de Janeiro groener en gezonder

- Argentinië: versterking deltagebied met steun uit Nederland

Met ondersteuning vanuit Nederland is een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de Zárate-delta in Argentinië. Versterking van de economie en bescherming van natuur en landschap zijn belangrijke uitgangspunten. Veel partijen zijn betrokken geweest bij de planvorming.  

Versterking Argentijns deltagebied met steun uit Nederland

- Chili: vergroening van een steeds droger Santiago

Terwijl de heuvels rondom de Chileense hoofdstad Santiago opdrogen en de sneeuw op de toppen van de Andes gestaag smelt, neemt het land maatregelen om het probleem van de waterschaarste op te lossen. Dat is in Santiago al te zien. Zo wordt gekozen voor planten met een laag watergebruik in openbare parken. 

Chili: vergroening van een steeds droger Santiago

- Colombia: voedselzekerheid in steden onder druk

De voedselvoorziening in Colombiaanse groeisteden zoals Bogotá staat onder druk. Colombiaanse actoren uit de tuinbouwketen werken samen met Nederlandse partijen om de groenteproductie te verhogen, met name ook rond steden.

Voedselzekerheid in Colombiaanse steden onder druk

- VS: groeiende aandacht voor stadslandbouw

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) richt zich steeds nadrukkelijker op stadslandbouw. Door COVID zijn acties om de lokale productie van gezond voedsel te bevorderen in een stroomversnelling geraakt. In de VS is vergroening van de leefomgeving onlosmakelijk gekoppeld aan de verhoging van het aanbod van lokaal geproduceerd, vers en gezond voedsel. Daarbij spelen ook de economische kansen voor de lokale bevolking een belangrijke rol.  

Groeiende aandacht in de VS voor stadslandbouw