Banner Wereldkaart met groenrand

Highlights Agroberichten Buitenland week 29, 2022

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 60 landbouwteams actief in 80 landen.

Tot einde augustus verschijnt de nieuwsbrief Highlights in een tweewekelijke frequentie in verband met de zomerperiode. De volgende editie verschijnt op 4 augustus.

EUROPA - Duitsland: in gesprek met landbouwraad Peter Vermeij

De Duitse markt is met afstand het grootste afzetgebied van de Nederlandse agrofoodsector. De afzet is afgelopen jaren verder gegroeid. Dat biedt echter geen garantie voor de toekomst, zegt landbouwraad Peter Vermeij in Berlijn. Vermeij gaat met pensioen en neemt daarom deze zomer afscheid van zijn landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Berlijn.

'Zorg over imago Nederlandse agrofoodsector in Duitsland'

Peter Vermeij

- Frankrijk: vlas en linnen, een sector met wind in de zeilen

Vlas werd lang verbouwd in een gebied dat loopt van Normandië in het zuiden, via Noord-Frankrijk en Vlaanderen tot in Nederland. Klimaat en bodemgesteldheid zijn hier vanouds heel gunstig voor de teelt van vlas. In de jaren zestig (met de opkomst van op aardolie gebaseerde kunstvezels) is de teelt erg teruggelopen, zeker in Nederland, maar sinds een aantal jaren is in Normandië juist sprake van een doorstart.

Frankrijk: vlas en linnen, een sector met wind in de zeilen

- Poland: increase in the export of food

In the period of January-March 2022, the total export value of agri-food goods from Poland increased, in relation to the same period of 2021, by 16.2%, to EUR 10.2 billion (PLN 46 billion).

Increase in the export of food from Poland

- Romania: German Metro chain launches own local meat processing

The German cash-and-carry operator Metro Group, one of the most important players on the Romanian retail market, has developed its own capacity for processing fresh meat, Ziarul Financiar reported. The line is located at the company's logistics platform near Ştefăneşti.

Romania: German Metro chain launches own local meat processing

- Bulgarije: prijzen van akkers stijgen, huurprijzen gaan ook omhoog

In 2021 bereikte de gemiddelde prijs van transacties met akkers in Bulgarije BGN 1192 per decare, dus 14,4% meer dan in 2020. De gemiddelde prijs van de transacties tussen natuurlijke personen en rechtspersonen bereikt BGN 1184 per decare, en van transacties tussen rechtspersonen - BGN 1133.

Bulgarije: Prijzen van akkers stijgen, huurprijzen gaan ook omhoog

Agri Land

- Duitsland: marktstudie voedselverwerkende industrie

In Duitsland en Nederland is in de voedselverwerkende industrie tegenwoordig een grote transitie naar duurzamere productie herkenbaar. Niet alleen in de verwerking zelf, maar in de gehele voedselverwerkende keten. Een marktstudie brengt de trends op het gebied van voeding en technologie in de voedselverwerkende industrie in kaart.

Marktstudie Duitse voedselverwerkende industrie

- Portugal: wennen aan leven met minder water

Portugal maakt op dit moment een van de ergste droogteperiodes ooit door. 34% van het vasteland heeft te kampen met ernstige droogte en 66% met extreme droogte. Bij een tekort aan water zal de regering alle beperkingen toepassen die nodig zijn.

Portugal zal moeten wennen aan leven met minder water

MIDDEN-OOSTEN - Egypt: agricultural land consolidation: essential for small holders

The sustainability of smallholder agriculture in Egypt’s old lands is at risk. Land fragmentation reduces their chances to adapt to the threats of climate change. The Egyptian Ministry of Agriculture with support from WFP and the Netherlands has worked with farmers on combining their fields to increase their productivity.

Egypt: Agricultural land consolidation: essential for small holders to benefit from climate and water smart agriculture

Land at scale

- Jordan: linking & learning for compost value chain development

Agriculture in Jordan is challenged by water scarcity and climate change. Technology such as hydroponics is one way to produce more crop per drop. But this is capital intensive and beyond the reach of many SME farmers. Farming in healthy soil, using nature-based solutions and craftmanship can be an alternative path. A Netherlands-Jordanian knowledge exchange project unlocks opportunities in the compost value chain to benefit people, planet and profit.

Linking & Learning for compost value chain development in Jordan

AFRIKA - Marokko: pluimveehouderij in ontwikkeling

Het Landbouwbureau Rabat presenteert een sectorstudie pluimveehouderij Marokko die werd uitgevoerd door de Netherlands-Africa Business Council (NABC).

Marokkaanse pluimveehouderij in ontwikkeling

Sectorstudie pluimveehouderij

- Algeria: analysis of the potato value chain in the province of El-Oued

The potato sector in Algeria is considered to be a strategic crop for the economic development, many levers have been put in place in recent years to increase yield levels, which have been quadrupled to 5 million Tones.

Algeria : Analysis of the potato value chain in the province of El-Oued

AMERIKA - Mexico: zachtfruitsector blijft groeien

De Mexicaanse zachtfruitsector heeft de afgelopen tien jaar een opvallende groei doorgemaakt. Er is sprake van een verdriedubbeling van de teeltoppervlakte in amper tien jaar en de exportwaarde van zachtfruit is inmiddels belangrijker geworden dan die van bier.

Mexicaanse zachtfruitsector blijft groeien

Beeld: ©Photo created by Racool_studio - www.freepik.com

- Canada: handelsmissie eiwittransitie 31 oktober - 3 november

Is uw bedrijf actief op het gebied van innovatieve plantaardige voedingsmiddelen? En wilt u internationale samenwerkingen en markten verkennen? Ga dan van 31 oktober tot en met 3 november mee met de Handelsmissie Eiwittransitie naar Canada.

Handelsmissie Canada Eiwittransitie

- Argentina: approval HB4 wheat, a transgenic wheat resistant to drought

HB4 wheat received the green light from the national government. This benefits  Bioceres, a company  of associated producers that generates biotech innovation.  HB4 was developed in  public laboratories and funded  by Bioceres. On the government level, regulators from different ministries were involved.

Argentina approved HB4 wheat, a transgenic wheat resistant to drought