Header Landbouwradennetwerk

Highlights Agroberichten Buitenland week 47, 2021

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 60 landbouwteams actief in 80 landen. Deze week geheel gewijd aan de nieuwe Agrospecial.

Nieuwe AGROSPECIAL: Eiwittransitie wereldwijd

De nieuwe AGROSPECIAL heeft als thema 'Eiwittransitie wereldwijd'. Het digitale magazine met in totaal 33 bijdragen geeft een beeld van de actuele ontwikkelingen rond plantaardige en alternatieve eiwitten en de betrokkenheid van het landbouwattachénetwerk hierin. Eiwitten voor zowel diervoeder als menselijke consumptie. Welke initiatieven hebben de landen in gang gezet voor de eiwittransitie van producent tot consument en hoe draagt deze omwenteling bij aan verduurzaming en voedselzekerheid?

Agrospecial: Eiwittransitie wereldwijd

Omslag Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd

LNV-strategie: meer plantaardige eiwitten uit eigen land

De Europese Unie wil meer zelfvoorzienend worden op het gebied van eiwit. Nederland wil dat ook. In de Nationale Eiwitstrategie (NES) staat welke sporen perspectief bieden. Bijvoorbeeld uitbreiding van het areaal vlinderbloemige gewassen, teelt van eendenkroos en kweekvlees. In gesprek met Ngoc Berris van het ministerie van LNV. Zij is projectleider van de NES.

LNV-strategie: meer plantaardige eiwitten uit eigen land

Ngoc Berris

‘Eiwittransitie vraagt om mondiale coördinatie’

Een mondiale eiwittransitie is nodig om de honger in de wereld uit te bannen. En ook om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De economische belangen zijn echter groot en daardoor komt de transitie moeilijk op gang. Dat zegt Marcel Beukeboom, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij drie VN-organisaties voor voedsel en landbouw in Rome.

‘Eiwittransitie vraagt om mondiale coördinatie’

Marcel Beukeboom

Europese wetgeving belangrijk voor groei insectenbranche

De insectensector in Nederland loopt wereldwijd voorop. Verruiming van de toelating voor humane consumptie van insecten door de Europese Unie is van groot belang voor verdere ontwikkeling van de sector. Productmanager Marloes Martens van Protifarm (sinds april 2021 onderdeel van het Franse Ÿnsect) verwacht eind van dit jaar hierover positief bericht van de Europese voedings- en warenautoriteit EFSA.

Europese wetgeving belangrijk voor groei insectenbranche

Burger met insectenmeel
Beeld: ©Protifarm

Topsectoren stimuleren eiwittransitie

Minder afhankelijk worden van invoer van plantaardige eiwitten uit landen buiten Europa en verandering van de verhouding dierlijk en plantaardig eiwit in het humane dieet in de richting van 40/60 in 2030. Die eiwittransitie is een van de kerndoelen van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. De overheid stimuleert en financiert publiek-private innovaties die dit doel dichterbij brengen. Dat niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. 

Topsectoren stimuleren eiwittransitie

Ideeën
Beeld: ©Adobe Stock

Eiwitgewassen in Europa: Italië heeft grootste soja-areaal

Uit cijfers van Eurostat over eiwitgewassen in Europa blijkt dat Italië het grootste soja-areaal heeft, gevolgd door Servië en Roemenië. Italië teelde in 2020 op circa 250.000 hectare soja. Het Verenigd Koninkrijk teelt het meeste veldbonen. Bij de teelt van erwten is Frankrijk koploper. Nederland scoort erg laag bij de teelt van eitwitgewassen. Wel neemt de teelt van veldbonen in Nederland toe.

Eiwitgewassen in Europa: Italië heeft grootste soja-areaal

Eiwitgewassen
Beeld: ©Adobe Stock

EUROPA - West-Europese landen voortvarend in eiwittransitie

Diversificatie van de eiwitproductie en –consumptie is een van de kernpunten in de voedseltransitie in België. In Duitsland neemt de consumptie van plantaardige alternatieven voor dierlijke eiwitten in recordtempo toe. De Franse overheid streeft naar een toename van het areaal plantaardige eiwitgewassen met 40% in 2022. In het Verenigd Koninkrijk is de omzet van plantaardige alternatieven voor vlees afgelopen vijf jaar meer dan verviervoudigd.

West-Europese landen voortvarend in eiwittransitie

Peulvruchten vegetarisch
Beeld: ©Canva

Landen in Centraal en Oostelijk Europa gericht op productie eiwitgewassen

De Poolse overheid wil de binnenlandse productie van eiwitgewassen stimuleren. De eiwittransitie in Hongarije is vooral gericht op de diervoedersector. In Servië staat deze transitie nog in de kinderschoenen. In tegenstelling tot veel EU-lidstaten kent dit land geen eiwitbeleid. Oekraïne is een mogelijke partner voor de ontwikkeling van alternatieve producten die geschikt zijn als vleesvervanger. In Bulgarije wordt intensief geselecteerd om het beste uitgangsmateriaal te krijgen voor de productie van peulvruchten. Met een actief sturende overheid, een innovatieve private sector en een bewuste consument heeft Oostenrijk afgelopen jaren de plantaardige eiwitproductie opgeschroefd.

Landen in Centraal en Oostelijk Europa gericht op productie eiwitgewassen

De Hongaarse overheid wil het areaal eiwithoudende gewassen, zoals lupine, vergroten.
Beeld: ©Moshe Harosh

AMERIKA - Grote verschillen in eiwitstrategie tussen Amerikaanse landen

De plantaardige en alternatieve eiwittenmarkt ontwikkelt zich in de Verenigde Staten explosief. Canada streeft ernaar om in 2035 wereldleider te zijn in de plantaardige eiwitsector. In Mexico vindt een kleine eiwittransitie plaats in de kweekvissector. In Colombia zijn Nederlandse onderzoekers betrokken bij de verwerking van Black Soldier Flies in pluimveevoer. Opvallend veel bedrijven in Chili zijn actief in de eiwittransitie, bijvoorbeeld met het gebruik van zeewier in veevoer.

Grote verschillen in eiwitstrategie tussen Amerikaanse landen

Insecten
Beeld: ©Adobe Stock

AFRIKA - Afrikaanse landen zien kansen in insecten

In Ghana en Ivoorkust investeert een Nederlandse diervoederproducent in lokale productie van eiwitrijke grondstoffen voor diervoeders. Nederlandse bedrijven dragen in Nigeria bij aan de ontwikkeling van de insectensector. Ook Uganda ziet perspectief in de productie van insecten, zowel voor dierlijke als humane consumptie. Een grote uitdaging voor de Ethiopische regering is om de voedselzekerheid te garanderen door een stabiele aanvoer van eiwitrijke veevoedergrondstoffen te bevorderen.

Afrikaanse landen zien kansen in insecten

Een krekelboer bij haar kratten met krekels

AZIË - Landen in Azië op zoek naar alternatieven voor dierlijk eiwit

In China neemt de aandacht voor plantaardige eiwitten toe, onder meer als gevolg van de toename van obesitas. Om niet achter te blijven bij de mondiale trend van minder vlees eten, ontwikkelt de Japanse voedingsmiddelenindustrie alternatieve eiwitproducten. De jongere generatie in Zuid-Korea staat meer open voor vleesvervangers dan de ouderen in het land. In Taiwan groeit de markt van alternatieven voor vlees.  Singapore wil de alternatieve eiwit-hub voor de hele regio worden. Nederlandse bedrijven zijn al actief in Vietnam om alternatieve eiwitbronnen te ontwikkelen en toe te passen in diervoeders, maar ook in levensmiddelen. De vraag naar plantaardig eiwit in India komt vooral van millennials die zich zorgen maken over hun gezondheid en het klimaat.

Landen in Azië op zoek naar alternatieven voor dierlijk eiwit

Unlimeat_meatball

MIDDEN-OOSTEN - Groeiende aandacht voor eiwittransitie

De kwetsbaarheid van het voedselsysteem in de Verenigde Arabische Emiraten is tijdens de Covid-pandemie blootgelegd. Daarom krijgt de eiwittransitie daar meer prioriteit. In Egypte zijn er mogelijkheden om eiwitten uit pluimveeafval te verwerken tot ingrediënten voor visvoer. De halal-richtlijnen beïnvloeden in dit land de acceptatie van insecten in de voedselketen.

Groeiende aandacht voor eiwittransitie in Midden-Oosten

Duurzame producten voor de elite (inclusief gedroogde tuinbonen in het groene pakje linksboven)

Coronavirus en internationaal zakendoen

Het coronavirus (COVID-19) roept vragen op bij ondernemers: wat zijn de gevolgen bij internationaal zakendoen, wat gebeurt er met geplande handelsmissies en wat zijn de Nederlandse maatregelen en reisadviezen? Via deze informatiebronnen blijft u op de hoogte.

Coronavirus en internationaal zakendoen