Highlights Agroberichten Buitenland week 50, 2020

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 58 landbouwteams actief in 79 landen.

Coronavirus en internationaal zakendoen

Het coronavirus (COVID-19) roept vragen op bij ondernemers: wat zijn de gevolgen bij internationaal zakendoen, wat gebeurt er met geplande handelsmissies en wat zijn de Nederlandse maatregelen en reisadviezen? Via deze informatiebronnen blijft u op de hoogte.

Coronavirus en internationaal zakendoen

Nieuwe Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw

De nieuwe Agrospecial heeft als thema Bedekte voedingstuinbouw wereldwijd: op duurzame wijze werken aan voedselzekerheid. In dit digitale magazine met 32 bijdragen beschrijven de landbouwraden de situatie van de bedekte teelten in hun land en welke mogelijke kansen er voor Nederland zijn. Dat varieert van hightech tot lowtech met aandacht voor duurzaam telen en kennisoverdracht.

Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw

Omslag Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw

AGROSPECIAL - Verduurzaming bedekte tuinbouw speerpunt van LNV

Verdere verduurzaming van de bedekte tuinbouwsector is een speerpunt van het ministerie van LNV. Innovatieve, in Nederland ontwikkelde, teeltmethoden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de groenteproductie wereldwijd en daarmee aan de voedselzekerheid.

Special LNV

Jaap Bond: ‘Niet alleen kassen bouwen, ook mensen opleiden’

Het areaal bedekte voedingstuinbouw wereldwijd groeit snel. Het Nederlandse tuinbouwcomplex speelt bij de groei van de sector een grote rol. Niet alleen bij de bouw en inrichting van kassen, ook bij de opleiding van de medewerkers in de nieuwe kassen. Dat zegt Jaap Bond, boegbeeld van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Special Jaap Bond

Jaap Bond

Nederland mondiaal betrokken bij ontwikkeling hightech en lowtech tuinbouw

Het areaal bedekte tuinbouw in de wereld neemt fors toe. Bij 60 tot 70% van de nieuwe complexen zijn Nederlandse bedrijven betrokken. Als het gaat om hightech kassen ligt dat percentage nog hoger. Dat zegt Annie van de Riet, voorzitter van de brancheorganisatie AVAG.

Special AVAG

Annie van de Riet
© AVAG

Nieuw tuinbouwcentrum in Kentucky met Nederlandse input

Zestien private en publieke partijen uit Kentucky en Nederland slaan de handen ineen om de glastuinbouw in de Amerikaanse staat een impuls te geven. De bouw van enkele hightech kassen met Nederlandse technologie moet de groei van de tuinbouwketen in Kentucky versnellen. Onder meer kassenbouwer Dalsem en groene hogeschool HAS zijn vanuit Nederlandse zijde betrokken bij het initiatief.

Special VS Kentucky

EUROPA - In gesprek met de landbouwraad in Rusland

De ontwikkelingen in de agrofoodsector in Rusland gaan snel. Zeker in de bedekte tuinbouw en zuivelsector. Rusland exporteert inmiddels melkpoeder naar China, zegt Henk Stigter. Hij is sinds augustus 2020 als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Moskou met als werkgebied Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Kirgizië.

'Russische landbouw in een groeispurt'

Henk Stigter

AGROSPECIAL - EUROPA - Maatschappelijk draagvlak essentieel voor Duitse glastuinbouw

Duitsers zijn kritisch als het gaat om teelten onder glas. Het tuinbouwbedrijf Wittenberg Gemüse ondervindt dat het jaren duurt voordat de teelt op voldoende steun van lokale overheden en omwonenden kan rekenen.

Maatschappelijk draagvlak essentieel voor Duitse glastuinbouw

De kassen van Wittenberg Gemüse liggen naast een fabriek waar ze de restwarmte van gebruiken.

- Nederland levert aardbeiplanten aan tuinder boven de poolcirkel

In Noorwegen, zo’n 200 kilometer ten noorden van de poolcirkel, teelt Svein Sivertsen aardbeien in polytunnels. Wat maakt deze arctische tuinbouw zo bijzonder? Een van de succesfactoren: uitgangsmateriaal uit Nederland.

Nederland levert aardbeiplanten aan tuinder boven de poolcirkel

- Ruimte voor groei bedekte teelt in Verenigd Koninkrijk

Sectorspecialisten geloven dat er ruimte is voor groei van de binnenlandse productie in het Verenigd Koninkrijk onder de juiste markt- en beleidsomstandigheden.

Ruimte voor groei bedekte teelt in Verenigd Koninkrijk

- Grote Poolse tuinders investeren in duurzame energie

De tuinbouwsector in Polen ontwikkelt zich geleidelijk. Een aantal ondernemers investeert in moderne kassen en innovatieve technologie, bijvoorbeeld in duurzame energievoorziening van hun gewassen.

Grote Poolse tuinders investeren in duurzame energie

- Franse tuinbouw moderniseert, juist in coronatijd

De Franse overheid zet in op innovatie en versterking van de keten. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Franse tuinbouw moderniseert, juist in coronatijd

- Nederlandse steun aan demobedrijven in Servië

De tuinbouwsector in Servië professionaliseert en trekt investeerders. De vraag naar kennis en technologie neemt toe. Nederland speelt hier op in, onder andere via samenwerking in een modern Horti Center.

Nederlandse steun aan demobedrijven in Servië

- Spaanse tuinbouw volgt eigen weg naar duurzame teelt

Drie thema’s staan centraal in de Spaanse voedingstuinbouw: optimalisatie van water- en meststoffengebruik, recycling van reststromen en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Spaanse tuinbouw volgt eigen weg naar duurzame teelt

- Geothermische energie kans voor verduurzaming Hongaarse glastuinbouw

De Hongaarse overheid investeert in de bedekte teelt met subsidies. Maar het land speelt de grootste troef voor verduurzaming, het gebruik van de overvloed aan geothermische energie, vooralsnog niet uit.

Geothermische energie kans voor verduurzaming Hongaarse glastuinbouw

- Geothermisch verwarmde kassen populair in Turkije

Met 7.800 hectare aan kassen, waarvan 1.400 hectare hightech, is Turkije een belangrijke producent en exporteur van tuinbouwproducten. Vooral geothermisch verwarmde kassen winnen aan populariteit.

Geothermisch verwarmde kassen populair in Turkije

AGROSPECIAL AFRIKA - Bedekte teelt in Zuid-Afrika als wapen tegen klimaatverandering

Bedekte teelt is in Zuid-Afrika bezig aan een opmars. Vooral grondloze teelt wordt gezien als het nieuwe boeren. Het is een wapen in de strijd tegen ondervoeding en klimaatverandering.

Bedekte teelt in Zuid-Afrika als wapen tegen klimaatverandering

Joshua Ngoma, oprichter Earn International

- Uitdaging Ghanese tuinbouw: meer opbrengst met minder input

De huidige productiecapaciteit in Ghana schiet tekort om aan de binnenlandse vraag naar groente en fruit te voldoen. De mogelijkheid om de productie te verhogen is er wel degelijk is, althans met de juiste middelen, aandacht en kennis.

Uitdaging Ghanese tuinbouw: meer opbrengst met minder input

Ardhi farms vanuit de lucht

- Tuinbouw in Ivoorkust krijgt impuls door nieuw kenniscentrum

Ivoorkust is 's werelds grootste producent van cacao en is economisch grotendeels afhankelijk van landbouw. Om zijn eigen voedselzekerheid te waarborgen, richt dit land zijn strategie op de ontwikkeling van de markt voor voedselgewassen.

Tuinbouw in Ivoorkust krijgt impuls door nieuw kenniscentrum

- Nederlandse technologie in Ghanees kenniscentrum tuinbouw

Verhoging van de productie van groenten heeft in Ghana hoge prioriteit. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zetten zich in om het kennisniveau in de Ghanese tuinbouwketen te verhogen.

Nederlandse technologie in Ghanees kenniscentrum tuinbouw

AGROSPECIAL AZIË - Japanse hightechbedrijven duiken in glastuinbouw

Nederland is voor Japan gidsland op het gebied van glastuinbouw. De afgelopen jaren is een stoet aan delegaties naar Nederland afgereisd om van ons te leren. Maar werkt de Nederlandse technologie wel onder Japanse omstandigheden?

Japanse hightechbedrijven duiken in glastuinbouw

FARO by DENSO

- Areaal midtech kassen in China biedt veel kansen

China kent een enorm areaal midtech kassen van 950.000 hectare, dat deels zal moderniseren. Dit midtech segment vormt een interessante doelgroep voor Nederlandse technologiebedrijven.

Areaal midtech kassen in China biedt veel kansen

- India lijkt rijp voor opschaling bedekte teelt

Hoewel de Indiase overheid subsidies geeft voor investeringen in (eenvoudige) kassen, is er sprake van gebrek aan georganiseerde retail en laag bewustzijn onder consumenten. De situatie lijkt echter te veranderen door de COVID-19 pandemie.

India lijkt rijp voor opschaling bedekte teelt

AGROSPECIAL MIDDEN-OOSTEN - Iraanse champignonsector steunt op Nederlandse technologie

De teelt van champignons zit in Iran in de lift. In grote overdekte klimaatgecontroleerde hallen wordt jaarlijks ruim 90.0000 ton geproduceerd. De grootste producenten maken gebruik van kennis en technologie uit Nederland.

Iraanse champignonsector steunt op Nederlandse technologie

Teelt van champignons in Iran

- Waterbesparing kernmotief voor groei bedekte teelt in Saoedi-Arabië

In het waterschaarse Saoedi-Arabië kan bedekte teelt – door waterbesparende teeltmethoden – bijdragen aan een meer duurzame landbouw. De vraag naar Nederlandse kennis in de Golfstaten groeit, evenals de bereidheid om te investeren.

Waterbesparing kernmotief voor groei bedekte teelt in Saoedi-Arabië

- Kansen voor kassen in Egypte en Jordanië

Nederlandse experts en bedrijven zijn al langer overtuigd dat kassen een uitkomst bieden voor Egypte en Jordanië. De uitdaging is om Nederlandse kennis en technologie aan te laten sluiten bij de lokale ondernemers.

Kansen voor kassen in Egypte en Jordanië

AGROSPECIAL AMERIKA - Hogere opbrengst bij Mexicaanse teler door data-analyse en technologie

Door data-analyses te combineren met hedendaagse technologie zijn glastuinders in staat om zowel meer als betere producten te telen. Een proefproject bij de Mexicaanse teler United Farms met de Growing by Plant Empowerment (GPE)-principes toont klinkende resultaten.

Hogere opbrengst bij Mexicaanse teler door data-analyse en technologie

Horticonnect

- Toenemende interesse in VS voor innovatieve glastuinbouw

Met de economische en maatschappelijke uitdagingen waar de VS voor staat, neemt de interesse in innovatieve tuinbouw in de VS toe. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen.

Verenigde Staten

- Voedingstuinbouw in Colombia heeft potentie

De duurzame ontwikkeling van de Colombiaanse tuinbouw is een prioriteit van de landbouwafdeling op de Nederlandse ambassade in Bogota. Een recente studie geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen in de Colombiaanse tuinbouw.

Voedingstuinbouw in Colombia heeft potentie

- Forse uitdagingen voor Chileense groenteteelt

De ontwikkelingen in de Chileense groenteteelt gaan langzaam. Dat geldt zeker voor de bedekte teelt. Het landelijke tuinbouwoverleg Mesa Nacional Hortícola bespreekt maatregelen om de sector op een hoger plan te tillen. De Nederlandse ambassade zit ook aan tafel.

Forse uitdagingen voor Chileense groenteteelt

- Voedingstuinbouw is exportjuweel van Peru

In Peru laat de voedingstuinbouw al jaren een indrukwekkende groei zien. De sector is nog lang niet uitgegroeid. Nederlandse kennis en technologie is beperkt vertegenwoordigd in de Peruaanse tuinbouw, maar kan zeker bijdragen.

Voedingstuinbouw is exportjuweel van Peru

- Bedekte teelt in Argentinië staat in kinderschoenen

De zo belangrijke tuinbouwsector van Argentinië lijkt nog grotendeels in kinderschoenen te staan. Met zijn expertise kan Nederland veel betekenen voor de duurzame ontwikkeling van de tuinbouwketen.

Bedekte teelt in Argentinië staat in kinderschoenen

- Beschermde tuinbouw in Mexico groeit 1.500 hectare per jaar

De bedekte teelt in Mexico maakt de afgelopen 20 jaar een enorme groei door. Nederlandse bedrijven dragen daar aan bij. Alfredo Díaz Belmontes, algemeen directeur van de Mexicaanse beschermde tuinbouw-associatie AMHPAC, ziet nog veel mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Beschermde tuinbouw in Mexico groeit 1.500 hectare per jaar