Highlights Agroberichten Buitenland week 48

Highlights Agroberichten Buitenland is de wekelijkse nieuwsbrief van het Landbouwattachénetwerk. U wordt iedere week geattendeerd op nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie van 57 landbouwteams actief in 77 landen.

NIEUW AGROSPECIAL - Kennisuitwisseling in internationaal perspectief

Deze Highlights is volledig gewijd aan de nieuwe Agrospecial met als thema Kennisuitwisseling in internationaal perspectief. In deze Agrospecial vindt u een serie artikelen uit maar liefst 30 landen waar landbouwraden werkzaam zijn. Het beschrijft op welke manier Nederlandse agrofoodbedrijven en groene kennisinstellingen, vaak in samenwerking, wereldwijd actief zijn om kennis op een hoger peil te brengen. Kennisdeling over bijvoorbeeld teeltmethoden, uitgangsmaterialen, agrologistiek en ketenopbouw. Welke projecten lopen er, wat zijn de bereikte resultaten en welke kansen liggen er nog meer?

In deze nieuwsbrief zijn slechts enkele voorbeelden uitgelicht. Via onderstaande link kunt u de volledige editie van de Agrospecial lezen die is verschenen als e-magazine.

Agrospecial Kennisuitwisseling

Ministerie van LNV stimuleert internationaal delen van kennis

Kennisontwikkeling en kennisdeling met buitenlandse partijen krijgt meer prioriteit op het ministerie van LNV. Dat blijkt onder meer uit het recente 'Realisatieplan Visie LNV'. Hierin wordt gewezen op de belangrijke rol van Nederlandse kennisinstellingen en agrofoodbedrijven bij de noodzakelijke verduurzaming van de mondiale voedselproductie.  

LNV Beleid

‘Volop kansen voor verspreiding kennis kringlooplandbouw’

Kringlooplandbouw uitdragen in het buitenland is voor de landbouwraden een belangrijk thema. Martin Scholten, algemeen directeur Dierwetenschappen bij Wageningen University & Research, geeft zijn visie wat de transitie naar een kringlooplandbouw betekent voor  de internationale positie van Nederland op het gebied van de landbouw.

Martin Scholten

Docenten van Aeres actief in buitenland

Internationalisering van onderwijs en onderzoek heeft hoge prioriteit bij de groene kennisinstelling Aeres. Docenten worden bijvoorbeeld ingezet om de kwaliteit van het agrarische onderwijs in ontwikkelingslanden op een hoger peil te brengen. Van de opgedane ervaringen in het buitenland profiteren vervolgens ook weer studenten in Nederland.

Aeres

- EUROPA - Dialoog met Rusland via groene lezingen

De relatie met Rusland is complex. Eén manier om de dialoog gaande te houden, zijn frequente lezingen van Nederlandse experts in het domein Agri & Food. In Moskou, Sint-Petersburg, het Siberische Tomsk, maar ook in Wit-Rusland luisteren studenten, professionals en start-ups naar hoe Nederland omgaat met voedselverspilling, smart-farming en groene steden.

Dialoog met Rusland via groene lezingen

Spaanse kennisprojecten met inbreng Wageningen UR

Kennisinstellingen uit Nederland en Spanje werken in een aantal projecten nauw met elkaar samen. Dat gebeurt op verschillende opleidingsniveaus. Hieronder een toelichting bij drie voorbeelden waar Wageningen UR bij is betrokken.

Spaanse kennisprojecten met inbreng Wageningen UR

Kennisuitwisseling met Duitsland zeer vruchtbaar

In Duitsland stond ook het jaar 2019 weer in het teken van kennisuitwisseling en kennisdeling tussen Nederland en Duitsland. Zo bezochten onder meer jonge boeren, agro-ondernemers en docenten uit het groen onderwijs dit jaar meerdere regio’s in ons buurland én grootste handelspartner op het gebied van agri&food.

Kennisuitwisseling met Duitsland zeer vruchtbaar

- AZIË - Verbetering landbouwonderwijs in Indonesië om trek naar stad te verminderen

De Indonesische overheid hecht veel belang aan het verbeteren van het land- en tuinbouwonderwijs. Daarmee probeert Indonesië de trek naar steden te verminderen. Nederland helpt met het verbeteren van het beroepsonderwijs in dit land.

Verbetering landbouwonderwijs in Indonesië om trek naar stad te verminderen

Stevige kennissamenwerking met Zuid-Korea

Nederland en Zuid-Korea werken al jarenlang samen om de kennis op agrarisch gebied te verstevigen. De accenten zijn daarbij in de loop van de jaren wat anders komen te liggen.

Stevige kennissamenwerking met Zuid-Korea

Honger naar kennis is in China grenzeloos

Nederland en China werken sinds jaar en dag intensief samen op het terrein van kennisontwikkeling. Dat gebeurt in de zuivel, varkenshouderij en zeker ook de tuinbouw.  Wageningen UR is prominent in China aanwezig, maar ook verscheidene groene hbo- en mbo-instellingen, zoals Lentiz, InHolland, Van Hall-Larenstein, Aeres en HAS Den Bosch zijn in het land actief.

Honger naar kennis is in China grenzeloos

- MIDDEN-OOSTEN - Kassenteelt Iran krijgt boost dankzij Nederlandse kennis

Een consortium van Nederlandse kennis- en trainingsinstellingen en experts is begonnen om de glastuinbouw in Iran een stevige boost te geven. Die sector moet vooral rond de hoofdstad Teheran fors groeien om aan de groeiende vraag aan goede verse groenten te kunnen voldoen.

Kassenteelt Iran krijgt boost dankzij Nederlandse kennis

Groenten telen in Golf-regio met veel minder water

Hoogwaardige technologie in kassen leidt tot een enorme waterbesparing in de groenteteelt. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in Saoedi Arabië. Wageningen is gevraagd om de opgedane kennis in het land verder te verspreiden. Hoogwaardige technologie in kassen leidt tot een enorme waterbesparing in de groenteteelt.

Groenten telen in Golf-regio met veel minder water

Landbouwbeurs GFIA in Emiraten in teken van agrologistiek

Tegengaan van voedselverspilling heeft topprioriteit in de Verenigde Arabische Emiraten. Agrologistiek is dan ook het centrale thema van de GFIA landbouwbeurs die in maart 2020 in Abu Dhabi plaats vindt. Nederlandse bedrijven die hiervoor oplossingen bieden, kunnen hierop inspelen.

Landbouwbeurs GFIA in Emiraten in teken van agrologistiek

- AFRIKA - Kennisoverdracht creëert banen in Uganda

Een toekomst in de landbouwsector klinkt voor veel Ugandese jongeren onaantrekkelijk. Landbouw wordt vaak gezien als een klus voor arme en ongeschoolde mensen. Dat er een goede boterham aan valt te verdienen, is niet bekend bij de meeste jongeren.

Kennisoverdracht creëert banen in Uganda

Verbetering aardappelsector Tanzania via proefboerderij

De opbrengst van de aardappelteelt in Tanzania is per hectare vijf keer lager dan in Nederland. Een productiestijging is hard nodig om de groeiende bevolking te voeden. In 2017 is een succesvol Nederlands-Tanzaniaans project begonnen met een proefboerderij en demo's in de regio om de productie te optimaliseren.

Working together to develop the potato sector in Tanzania

Training voor Nigeriaanse groentetelers dringt armoede terug

Groentetelers in Nigeria krijgen via een grootschalig trainingsprogramma de basale kennis van de groenteteelt bijgebracht. Door de olievlekwerking worden zo’n 30.000 boeren in dit land bereikt. Resultaat is dat de groenteproductie op deze kleinschalige bedrijven snel toeneemt en de armoede wordt teruggedrongen.

Training voor Nigeriaanse groentetelers dringt armoede terug

- AMERIKA - Kennis transformeert Mexicaanse tuinbouw

De teelt in tuinbouwkassen in Mexico is de laatste jaren enorm gegroeid. Intensieve kennisdeling tussen Nederlandse en Mexicaanse bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen hebben hierin een sleutelrol gespeeld.

Kennis transformeert Mexicaanse tuinbouw

Nederlandse expertise biedt samenwerkingsmogelijkheden met Argentinië

Argentinië heeft veel interesse in expertise die bij Nederlandse agrarische bedrijven en kennisinstellingen aanwezig is. In het Zuid-Amerikaanse land zijn meerdere projecten waar Nederlandse experts kennis en toepassingen delen met lokale organisaties en boeren.

Nederlandse expertise biedt samenwerkingsmogelijkheden met Argentinië

De Amazone beschermen met Nederlandse kennis

'De Amazone staat in brand. Ontbossing bereikt recordomvang in Brazilië.' Onlangs stond de internationale pers hier vol van. De Amazone is het grootste primaire tropische bos ter wereld en speelt een zeer belangrijke rol in het mondiale klimaatevenwicht en het tegengaan van broeikaseffecten. Een betere landadministratie zorgt voor een betere bescherming van bossen.

De Amazone beschermen met Nederlandse kennis

Link voor ontvangst wekelijkse Highlights

Kent u collega’s die ook geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Via deze link kunt u hen attenderen om zich in te schrijven voor de wekelijkse Highlights.

U kunt ons volgen op Twitter: @Agrobericht

Nieuwsbrieven