Agri-Food Innovatiemissie Washington State

Bent u actief op het gebied van precisielandbouw, robotisering en digitalisering in de fruitteeltsector? Heeft u interesse om samen met Amerikaanse partners aan innovatieve oplossingen voor de boomgaard van de toekomst te werken en deze te valideren? Ga dan mee met de innovatiemissie naar Washington State van 18 tot 20 mei 2022.

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van samenwerking met Amerikaanse partners in concrete R&D-projecten, met mogelijkheid tot gedeeltelijke projectfinanciering.

Deze missie bouwt voort op de strategische, meerjarige bilaterale samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van AgFoodTech (voorheen het 'CaWaDu' programma). Een van de privaat-publieke samenwerkingsverbanden, 'Orchard of the Future', richt zich op verdere automatisering en robotisering van de fruitboomgaard.

Lees meer over 'Orchard of the Future'.

Doel van deze missie

  • Het ontwikkelen van concrete R&D-projecten (Technology Readiness Level 5-9) met partners in de VS in het kader van de meerjarige bilaterale samenwerking, met mogelijke projectfinanciering.
  • Mogelijke demo-sites bezoeken waar innovatieve technologie en oplossingen in de praktijk getest en gevalideerd kunnen worden.
  • Netwerkontwikkeling voor deelnemende partijen.

Voor wie?

De missie is interessant voor Nederlandse ondernemers en onderzoekers die werken aan technologie-ontwikkeling en -toepassingen binnen de volgende domeinen:

  • sensor- & precisietechnologie;
  • robotica;
  • data-technologie (inclusief Artificiële Intelligentie);
  • ontwerp/ontwikkeling van fruitboomgaarden.

Programma

Het programma is nog in ontwikkeling. We zullen een aantal gecommitteerde stakeholders in Washington State bezoeken, we brengen werkbezoeken aan mogelijke demolocaties en er is voldoende tijd voor (1-op-1) gesprekken met Amerikaanse partijen: Center for Precision & Automated Agricultural Systems, Local (experimental) orchards en Washington Tree Fruit Research Commission.

Aanmelden

Heeft u interesse in de innovatiemissie naar Washington State? Meld u dan vóór 8 april aan via het registratieformulier.

Dit betreft een kleinschalige missie: het maximaal aantal deelnemers voor deze missie is 15. Afhankelijk van het totaal aantal deelnemende bedrijven, kunnen er maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen. Afhankelijk van de COVID-restricties die op dat moment gelden en worden opgelegd door de te bezoeken locaties, kan het maximum aantal deelnemers nog wijzigen. Op basis van het inhoudelijke programma wordt gekeken welke deelnemers het beste passen binnen deze innovatiemissie. De organisatie behoudt zich het recht voor om keuzes te maken voor deelnemende partijen op basis van inhoudelijke match met het programma en het doel van de missie.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen € 250 exclusief btw per persoon. Deelname is inclusief programma, transfers naar programmaonderdelen, lunches en diners als deze als onderdeel van het programma zijn opgenomen. De missie is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en vluchten) en alle individuele kosten, zoals lunches en diners buiten het programma om.

COVID-19-clausule

De organisatie neemt op 2 mei een besluit over het doorgaan van deze innovatiemissie. Dit op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de dan in de VS geldende inreisregelgeving en de situatie ter plaatse. Wij informeren de deelnemers hierover meteen. Bij uitstel of annulering brengen wij geen deelnemerskosten in rekening. Ook na het besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de innovatiemissie, in geval van onvoorziene omstandigheden, alsnog te annuleren. Ook dan brengen wij geen deelnemerskosten in rekening.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze missie: Neem dan contact met ons op via Bert van der Heide, E: bert.vanderheide@rvo.nl

Agrifood