Handelsmissie Bedekte Teelten Frankrijk 12 januari t/m 14 januari 2022

Bent u actief in de markt van kassenbouw en aanverwante technologie/producten? Zoekt u nieuwe kansen of wilt u meer weten over de handel in groente, fruit en sierteeltproducten in Frankrijk? Ontdek dan uw marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in Frankrijk tijdens de fysieke handelsmissie Bedekte Teelten Frankrijk van 12 tot en met 14 januari 2022.

Kas met bloemen

Tijdens deze handelsmissie kunt u volop netwerken met potentiële klanten, zakenpartners en publieke stakeholders. U krijgt een update over trends, marktkansen en voorbeeldprojecten.

Frankrijk is met een marktaandeel van 9% de op 3 na grootste exportmarkt voor Nederlandse agrofood. Het land heeft ook een belangrijke afzetmarkt voor hoogwaardige en duurzame producten, technologie en kennis. Daarnaast heeft Frankrijk ook een grote consumentenmarkt, vooral voor producten van hoge kwaliteit.

Ook de tuinbouw is heel divers. Denk bijvoorbeeld aan grote verschillen in regionale activiteit, bedrijfsgrootte, en moderniteit/leeftijd van de tunnels en kassen. Dit geldt in het bijzonder ook voor bedekte teelten en glastuinbouw.

Bedekte teelten in Frankrijk

Frankrijk is in Europa wat betreft areaal en aantal producenten een grote speler in de fruit- en groenteteelt. Volgens de laatste landbouwtelling (2010) had het land:

 • 30.800 groentetelers (202.000 ha), waarvan 6.000 voor de verwerkende industrie;
 • 27.600 fruittelers (160.000 ha);
 • 19.850 aardappeltelers (165.000 ha).

Er zijn volop ontwikkelingen in de Franse tuinbouw, en met name ook in de glastuinbouw. Juist in deze sector liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Zij kunnen hun expertise uitwisselen, samenwerken én handel drijven. Ontwikkelingen en kansen in de glastuinbouw in Frankrijk liggen bijvoorbeeld op het gebied van:

 • keurmerken en labels;
 • modernisering van kassen;
 • energie-efficiëntie;
 • gewasbeschermingsmiddelen;
 • innovatie (AgTech, digitalisering, robots);
 • vertical farming en teelt op daken;
 • reputatie van de kassenteelt;
 • biologische teelt en residuvrije teelt.

Voor wie?

De handelsmissie is speciaal bestemd voor bedrijven en organisaties die:

 • technologieën, producten of services aanbieden binnen de (glas)tuinbouwsector;
 • de Franse markt willen verkennen;
 • al actief zijn of zaken willen doen op de Franse markt;
 • zakenpartners zoeken in Frankrijk en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u al eerder aan een handelsmissie of beursbezoek aan Frankrijk heeft deelgenomen.

Waarom deelnemen?

Bij deze missie:

 • krijgt u inzicht in uw marktkansen in de (glas)tuinbouw in Frankrijk;
 • komt u in contact met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • krijgt u praktische informatie over hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Franse markt. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • kunt u in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang krijgen tot de markt. Dit kan door consortia te vormen en door publiek-private samenwerkingen aan te gaan.

Programma

Datum Locatie Activiteiten
Woensdag 12 januari Angers

Beursbezoek Sival, Exhibition Center Angers:

 • ontvangst en rondleiding op de beurs door SIVAL;
 • lunch op de beursvloer;
 • individuele afspraken/matchmaking;
 • conferentie/roundtable gevolgd door receptie;
 • overnachting in Angers.
Donderdag 13 januari Angers/Nantes Bedrijfsbezoeken en receptie:
 • bedrijfsbezoeken zoals Le Jardin de Relias, agropark, campus Angers, tafelgesprekken en meer;
 • ontvangst / receptie Netherlands Business Support Office Nantes (NBSO Nantes);
 • overnachting in Nantes.
Vrijdag 14 januari Nantes Bedrijfsbezoeken, terugreis:
 • bedrijfsbezoeken, tafelgespreken en meer;
 • lunch & wrap-up;
 • terugreis naar Nederland.

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste inschrijfdatum is 1 december 2021. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus).
De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

De voertaal is overwegend Nederlands. Sommige programmaonderdelen zijn in het Engels.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder:

Mihill Luli, Business Development Coach Frankrijk, RVO
T: 088 042 1037

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Parijs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

COVID-19 Clausule

In verband met de COVID-19-ontwikkelingen bestaat er een risico dat de missie niet plaats kan vinden op de genoemde datum. Daarom zal 6 weken voorafgaand aan de missie een go/no-go-moment worden ingelast. Is op dat moment het reisadvies tussen Frankrijk en Nederland rood of oranje, dan stellen we de missie uit en plannen een nieuwe datum in.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.
Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie.