De grote internationale veehouderij beurs SPACE Rennes gaat in september weer live!

Deze 35e editie wordt, voor wat betreft de fysieke beurs, teruggebracht naar drie dagen, van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 september 2021, in het Parc-Expo in Rennes. Dat is één dag minder dan gewoonlijk, want vrijdag 17 september is alleen een digitale dag. Het publiek zal zonder enige beperking naar binnen kunnen, met de zogenaamde (Europese) Digitale Corona Pass.

Deze grote internationale veehouderijbeurs is een `must`, zeker voor bedrijven die zich op Frankrijk willen richten.

Meer dan 900 exposanten zijn reeds geregistreerd, waaronder 89 voor de eerste keer. Alle sectoren (rundvlees, varkensvlees, pluimvee) en de diervoedersector zijn aanwezig. Ook internationale bezoekers zijn aanwezig, zij het iets minder talrijk dan gewoonlijk wegens de sanitaire beperkingen. Voor Nederland zijn er echter al 44 exposanten, net zoveel als Duitsland. Daarnaast exposanten uit Italië (31), USA (23), België (20) en uit Denemarken, VK en Spanje (voor ieder 19). 

Vertegenwoordiging van de verschillende sectoren: veevoeder, diergezondheid, fokkerij, stalsystemen, andere apparatuur, energie, mestbeheer, bodem, opslag, R&D.

eSpace for the Future

Talrijke animaties en conferenties staan dit jaar op het programma. Een daarvan is “eSpace for the Future - new climate practices and technologies”. Dit platform wordt georganiseerd door de Bretonse Kamers van Landbouw en de Regio Bretagne in samenwerking met Technische Instituten, zoals GIE Elevages de Bretagne, IDELE - Institut d'Elevage, IFIP - Institut du Porc, ITAVI - Institut Technique de l`Aviculture

Doel is de fokkers denkrichtingen en praktische oplossingen aan te reiken met het oog op de veranderingen in de fokkerij. Dierenwelzijn is een van de belangrijkste onderwerpen. Het doel is het welzijn van dieren te behandelen, maar natuurlijk ook het welzijn van fokkers, aangezien deze twee begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 

'Innovspace' voor Innovatie

Een ander hoogtepunt van de show is Innovspace. De toekomst van de veehouderij hangt af van innovatie, en dat is een van de speerpunten van de beurs. Het Innovspace label onderscheidt bij elke editie de innovaties ten dienste van de fokkers. Ze worden geselecteerd door een jury. Dit jaar werden ongeveer honderd aanvragen ingediend. De lijst van winnaars zal half juli bekend zijn

De wedstrijden zijn weer terug

Dierenwedstrijden zijn traditioneel onderdeel van het SPACE-programma. De fokkers verwachten dit en zij hebben sinds de coronacrisis geen gelegenheid meer gehad om zich met elkaar te meten. De passie van de fokkerij leeft tijdens deze wedstrijden op en de sector kijkt dan ook uit naar deze momenten,

©Space

aldus Marcel Denieul Voorzitter van SPACE. In totaal zullen 550 runderen van 13 verschillende rassen aan de nationale wedstrijd meedoen en ook 200 dieren van 11 schapen- en geitenrassen.

En nog veel meer...

Tijdens de hele show zullen talrijke conferenties worden gehouden, alsook Podcasts en uitzendingen op Space TV. De informatie vindt u terug op de website van SPACE.