Webinar Zakendoen in Colombia: mestvalorisatie op 11 mei

Wilt u meer weten over mestvalorisatie in de pluimvee- en varkenssector in Colombia? Doe dan op dinsdag 11 mei 2021 van 15:30 - 17:00 uur mee aan dit Engelstalige webinar. U krijgt een overzicht van de huidige situatie, initiatieven en commerciële kansen over het beheer en de transformatie van pluimvee- en varkensmest in Colombia. U komt online in contact met ondernemers die geïnteresseerd zijn in het betreden van de Colombiaanse markt.

Aanmelden via: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0rlO6mP6T3qV5RCE_COqrA

 • Uiterste aanmelddatum: 7 mei
 • Deelname is gratis
 • Voertaal is Engels
Varkens en kippen

Pluimvee- en varkenssector in Colombia

Colombia heeft een hoge consumptie van producten van dierlijke oorsprong. Er is dan ook een grote en groeiende veestapel. Het Colombiaanse Agrarische Instituut (ICA) heeft in 2020 de veestapel geteld. In totaal zijn er 126.684.389 vleeskuikens en 60.814.199 leghennen. De varkensindustrie is de afgelopen 10 jaar snel gegroeid. Momenteel zijn er in totaal 6.710.666 varkens (inclusief 200.000 zeugen) in Colombia.

Mestverwerking

Een gezonde bodem en waterkwaliteit zijn belangrijk voor duurzaamheid in de voedselproductie. Mestverwerking is geen normale praktijk in Colombia. Er wordt geen toegevoegde waarde aan gegeven en de milieu-impact van de dierlijke productie neemt toe. Mestvalorisatie (hergebruik of verwerking) moet verder worden onderzocht en in de praktijk gebracht.

Oplossingen zijn duur

Er bestaan oplossingen zoals ruimtelijke verspreiding van dierlijke productie en efficiënter gebruik van mest door ruwe mest naar gebieden met schaarste te brengen. Helaas zijn deze oplossingen duur of moeilijk voor elkaar te krijgen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Holland House Colombia en de landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade (LAN Bogota) hebben kansen onderzocht voor het gebruik van Nederlandse kennis en technologie. Zij hebben dit gedaan door deskresearch en verschillende interviews met Nederlandse en Colombiaanse belanghebbenden uit de veehouderij. Deze kansen worden tijdens het webinar gepresenteerd.

Er is vraag naar technologie en expertise op de volgende gebieden:

 • Technologische oplossingen voor biomassaproductie;
 • Apparatuur voor mestverwerking;
 • Mestopslagsystemen;
 • Kennisoverdracht en onderzoek naar mestvalorisatie.

Programma

 • Presentatie studie 'Kansen voor Nederlandse kennis en technologie in mestvalorisatie in de Colombiaanse varkens- en pluimveesector' door de Nederlandse ambassade in Bogota en Holland House Colombia;
 • Praktijkverhaal van een succesvolle Nederlandse ondernemer;
 • Overzicht van de ondersteuning aan ondernemers door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
 • Vragen en antwoorden;
 • Definitie van mogelijke vervolgacties.

Deelname en kosten

Meld u aan voor het webinar. Dit kan tot en met 7 mei. Deelname is gratis. De voertaal is Engels.

Meer weten?

Voor vragen over het webinar of over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Landbouwafdeling, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bogota
E: BOG-LNV@minbuza.nl

of:

Jan Willem van Bokhoven, Holland House Colombia
E: jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd door RVO, de Nederlandse ambassade in Bogota en Holland House Colombia.

©RVO