Netherlands - Jordan Business Support Programme

Begin goed voorbereid aan uw marktentree in Jordanië. Ontdek wat het Netherlands-Jordan Business Support Programme (NL-JO BSP) kan betekenen voor uw zakelijke kansen in Jordanië. Tijdens het NL-JO BSP worden 8 geselecteerde Nederlandse mkb-bedrijven 9 maanden intensief begeleid. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 1 maart.

Jordanië

Op 17 februari is er een digitale informatiebijeenkomst waarin het programma nader wordt toegelicht. Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina.

Voor wie?

Het programma staat open voor Nederlandse mkb-bedrijven en loopt van 1 maart tot en met half november 2021. Deelname staat open voor Nederlandse mkb-bedrijven uit alle sectoren. Innovatieve oplossingen en kennisuitwisseling op het gebied van agrifood, water en energie, ICT en toerisme worden specifiek gezien als kansrijke sectoren voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Parallel aan het Nederlandse programma, worden 8 Jordaanse mkb-bedrijven begeleid in hun marktentree in Nederland.

Kansen in Jordanië

Jordanië kenmerkt zich als stabiele markt in de regio. Het land heeft een gunstige geografische ligging en goede internationale handelsrelaties met de Europese Unie, de Golfstaten en de VS. Jordanië kent veel aantrekkelijke regelingen voor buitenlandse bedrijven.

Handelsovereenkomst

De Free Trade Agreement tussen Jordanië en Europa maakt een marktentree mogelijk. Het land is een goede springplank naar landen in de regio, waaronder Irak. Sinds 2013 is de handel tussen Nederland en Jordanië fors toegenomen. Nederland is voor Jordanië de 6e meest belangrijke markt binnen Europa om zaken mee te doen.

Jordaanse bevolking

Jordanië telt ongeveer 10,3 miljoen inwoners en heeft een jonge bevolking. Een derde van de bevolking is jonger dan 15 jaar, de helft is jonger dan 25 jaar. Veel Jordaniërs zijn technologisch onderlegd en spreken Engels.

Ondersteuning bij marktentree

Als deelnemer aan het NL-JO BSP krijgt u ondersteuning bij het exporteren, internationaal samenwerken of het opbouwen van een lokaal netwerk. Er is aandacht voor de Jordaanse zakencultuur en hoe u uw product of dienst naar de Jordaanse markt kan brengen. Ook als u al actief bent op de Jordaanse markt, maar verwacht zakelijk meer uit uw aanwezigheid te kunnen halen, kunt u zich aanmelden voor het programma.

Deelname

Meld u aan voor het NL-JO BSP. De uiterste aanmelddatum is 1 maart. Uw bedrijf wordt voorgedragen aan de selectiecommissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO). 8 Nederlandse mkb-bedrijven worden geselecteerd om mee te doen met dit unieke programma.

Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op om de vervolgstappen en voorbereiding van uw motivatie voor deelname richting de jury door te nemen. Uw gegevens worden gedeeld met de organiserende partij.

Wat wordt er van u verwacht als deelnemer?

  • U heeft een duidelijke casus of reden waarom Jordanië voor uw bedrijf een interessante markt kan zijn.
  • Als uw bedrijf wordt geselecteerd, dient u actief deel te nemen aan het hele programma (maart tot en met november). Het programma omvat het bijwonen van 2 (digitale) workshops (in maart en juni), een netwerkevenement met Nederlandse en Jordaanse bedrijven (in april) en enkele uren per maand voor individuele exportcoaching. Aan deze onderdelen zijn geen kosten verbonden.
  • Ook een (bij voorkeur fysiek en als alternatief digitaal) werkbezoek (najaar 2021) is onderdeel van het programma. Dit bezoek staat in het teken van matchmaking. Reis- en verblijfkosten – en mogelijk een eigen bijdrage – zijn voor rekening van de deelnemer.
  • Uw bedrijf voldoet aan de gestelde criteria (NL-JO BSP drempelcriteria.pdf).

Informatiebijeenkomst op woensdag 17 februari 16:00 - 17:00 uur

Voor geïnteresseerden is er op 17 februari een digitale informatiebijeenkomst. Het programma wordt verder toegelicht en uw zakelijke kansen in Jordanië worden besproken. Meld u aan voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis. Ook als u zich al heeft aangemeld voor het NL-JO BSP, bent u van harte welkom!

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Jessie Brockhoff, Handelsroute.nl
E: jessie@handelsroute.nl