De Mexicaanse citrus sector – feiten en cijfers

In december 2020 publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Landbouw de jaarlijkse “Citrus Annual” voor Mexico met voorspellingen voor de oogst van het huidige (2020/2021) seizoen. Een goed moment om met behulp van het rapport en met de recente cijfers uit de “Panorama Agroalimentario 2020” van het Mexicaanse Ministerie van Landbouw in te zoomen op ontwikkelingen in de Mexicaanse citrus-sector. Hieronder enkele highlights:

Oranges

Sinaasappel

Sinaasappel is met een verwachte productie in 2020/2021 van 4.040 ton de belangrijkste citrusvrucht van Mexico. In Mexico worden de variëteiten Valencia, Lane Late Navel en Navelina geteeld en de oogst vindt plaats van november tot mei. Mexico is wereldwijd de vijfde producent van deze vrucht. De staat Veracruz is goed voor 50% van het totaal beplante areaal. Andere belangrijke producerende staten zijn Tamaulipas, Nuevo León, Puebla en Sonora. Deze laatstgenoemde staten zullen naar verwachting allemaal een hogere productie kennen dan het vorige seizoen, toen extreme droogte en hoge temperaturen op de opbrengsten drukten. Gezien de betere weersvoorspellingen voor het huidige seizoen verwacht men dat de oogst zal toenemen met 58% vergeleken met het vorige seizoen.

Ondanks deze verbeterende prognoses, verwacht het Amerikaanse Ministerie van Landbouw dat de gebrekkige overheidssteun aan boeren om te herstellen van de droogte van vorig jaar, of om  teelt- en bestrijdingsmiddelen aan te schaffen groei in de sector de komende jaren zal blijven belemmeren. Ook de nijpende financiële situatie van veel sinaasappelboeren als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben hen belemmerd om hun boomgaarden te herstellen. De productie zelf lijkt overigens niet veel te lijden gehad te hebben als gevolg van de COVID19-pandemie. De sector werd, net als het overgrote deel van de agrarische sector, door de overheid als essentieel beschouwd en er kon met de nodige corona-maatregelen gewoon worden doorgewerkt.

De meeste sinaasappelen worden verkocht of verwerkt binnen Mexico. Het volume van de totale export van verse sinaasappelen bedraagt nog geen 2,5% van de totale productie. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor de Mexicaanse sinaasappel: in 2019 was 80% van de totale Mexicaanse sinaasappelexport van 28,5 miljoen dollar bestemd voor deze markt.

Sinaasappels worden vooral als (bevroren) sap geëxporteerd. De verwachting is dat Mexico in het seizoen 2020/2021 zo’n 195.000 ton aan bevroren sap zal exporteren (tegen slechts 61 ton aan verse sinaasappels). In zowel Mexico als de VS neemt de vraag naar vers sap toe. De vraag naar bevroren sinaasappelsap neemt tegelijkertijd af en herstel van deze vraag zal afhangen van de reactivering van de Horeca-sector, die momenteel heeft te lijden onder COVID19-restricties.

De belangrijkste exportbestemming van Mexicaans bevroren sinaasappelsap is wederom de VS. Van de 423 miljoen dollar die Mexico in 2019 exporteerde aan sinaasappelsap, ging er voor 333 miljoen dollar (79%) naar de VS. Nederland was met 56 miljoen dollar de tweede afzetmarkt.

Citroen en limoen
Naar verwachting zal Mexico in het 2020/2021 seizoen zo’n 2.870 ton aan citroenen en limoenen telen. Van deze twee is de limoenenteelt verreweg de belangrijkste: de productie van limoenen is meer dan 20 keer zo groot als die van citroenen. Mexico is wereldwijd, na India, dan ook de op één na grootste limoenproducent. De belangrijkste deelstaten voor de limoenenteelt zijn Michoacán, Veracruz, Colima, Oaxaca en Tamaulipas. De belangrijkste variëteit is Citrus X Aurantiifolia, ook wel bekend als Mexicaanse limoen.

In 2019 exporteerde Mexico voor 560 miljoen dollar aan limoenen. Meer dan 90% van deze export was bestemd voor de VS. Ook hier was Nederland met +/- 16 miljoen dollar weer de tweede afzetmarkt. De verwachting is dat de totale exportwaarde van citroen en limoen zal blijven toenemen.

Grapefruit
Mexico teelt zowel rode, als roze en witte grapefruit. De staten Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León en Campeche vormen de top 5 voor wat betreft productieomvang. 5% van de wereldwijd geoogste grapefruit is Mexicaans. Mexico is daarmee de 4e producent ter wereld en voor het seizoen 2020/2021 wordt een productie van 495 ton verwacht. Grapefruit wordt in Mexico voornamelijk gebruikt voor de consumptie van versgeperste sappen.

Er is een stijgende exportvraag naar Mexicaans grapefruit en grapefruit sap. De verwachting is dan ook dat het teeltoppervlak zal toenemen.

Japan is (met 4 miljoen dollar in 2019) de belangrijkste exportmarkt voor verse Mexicaanse grapefruit. Echter, nog geen 5% van Mexico’s grapefruit wordt vers geëxporteerd. Ongeveer een vijfde van de oogst wordt verwerkt in sap, en een deel hiervan wordt geëxporteerd. De totale Mexicaanse export van grapefruitsap bedroeg in 2019 bijna 28 miljoen dollar. Nederland was met 11,6 miljoen de belangrijkste afnemer.

Dalende Nederlandse import van Mexicaanse citrusproducten
De belangrijkste citrusproducten die Nederland uit Mexico importeert zijn limoenen en sinaasappelsap. Uit handelsstatistieken blijkt dat de Nederlandse import van producten uit de Mexicaanse citrussector sinds 2017 een dalende trend kent. Dit geldt voor zowel sinaasappels, limoen als grapefruit.

Ook in 2020 lijkt deze dalende trend zich voort te zetten: Over de eerste 3 kwartalen van 2020 is de Nederlandse invoerwaarde van Mexicaanse limoen afgenomen van €27,1 miljoen naar €19,9 miljoen[1].

Voor de Nederlandse import van Mexicaans sinaasappelsap geldt dat de importwaarde over deze periode daalde van €38,1 naar €23,3 miljoen.

Wat hier de precieze oorzaken van zijn, is op dit moment onduidelijk. De droogte in Mexico en de corona-pandemie zullen vermoedelijk een rol hebben gespeeld.

[1] Cijfers wijken af van eerder genoemde cijfers in dit artikel: De door Nederland gerapporteerde importstatistieken van Mexicaanse producten komen namelijk niet altijd overeen met de door Mexicaanse gerapporteerde exportstatistieken van dezelfde producten naar Nederland. Vermoedelijk is het verschil te verklaren door de waarde van de doorvoer: producten die via Nederland naar een andere bestemming worden geëxporteerd worden in Mexicaanse exportstatistieken vermoedelijk niet altijd geclassificeerd als export naar Nederland.