Virtuele handelsmissie Japan met staatssecretaris Mona Keijzer 3 - 5 februari 2021

Wilt u zakendoen in Japan en meer weten over dit land? Of wilt u nieuwe zakelijke contacten opdoen en uw bestaande contacten verstevigen? Neem dan van 3 tot en met 5 februari 2021 deel aan deze unieke virtuele handelsmissie met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De missie is gericht op kansrijke sectoren in de digitale economie. U brengt een bezoek aan Japan, zonder dat u uw huis hoeft te verlaten. U krijgt meer informatie over de Japanse markt, u ontmoet online Japanse ondernemers en u krijgt de kans om uw kennis en netwerk te verbreden.

Voor wie

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

  • Smart Agriculture (digitalisering, automatisering, robotisering, functionele voedingsmiddelen)
  • Smart Industry (industy 4.0, automatisering, 3D-printing, additive manufacturing)
  • Smart Services (e-commerce, e-government, e-marketing, Fintech)

Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Meer informatie over deze missie vindt u op onze website.

Achtergrond en programma Smart Agriculture

Nederland en Japan vullen elkaar aan in Smart Agriculture. Innovatie en aandacht voor de productie en duurzaamheid vanuit Nederland, gecombineerd met de kennisintensieve Japanse hightech industrie, kunnen leiden tot nieuwe producten op het gebied van robotica, sensoren en Artificial Intelligence.

De Japanse regering heeft subsidies vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw & veehouderij voor de implementatie van Smart Agriculture. Nationale voedselzekerheid wordt steeds belangrijker omdat de mondiale vraag naar agrarische grondstoffen en voedsel groeit. Met name in land- en tuinbouwsector en veehouderijsector, kunnen Nederlandse innovatieve technologieën op het gebied van precisielandbouw en vertical farming een bijdrage leveren aan een meer data gestuurde voedselproductie.

De Japanse landbouwsector kampt met een aantal uitdagingen, zoals een hoge kostprijs en een arbeidstekort op het platteland. Japan is erg afhankelijk van de import van voedsel en er zijn te weinig jonge boeren die toekomst in de sector zien.

Focus van de agrotrack in de handelsmissie ligt op de handel, maar ook kennisontwikkeling specifiek gericht op digitalisering in de Japanse landbouw en zuivelsector. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe robottoepassingen, met gebruik van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie en aan slimme toepassingsmogelijkheden van big data.

Doel is om kennis van de Japanse markt te verkrijgen, contacten op te bouwen met de relevante stakeholders, en nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en in Japan. De missie is vooral bedoeld voor ondernemers met interesse in zuivelsector en land- en tuinbouw-toepassingen.

Virtuele bedrijfsbezoeken en 1-op-1 gesprekken

Tijdens de missie brengt u virtueel bezoek aan land- en tuinbouw en zuivelbedrijven in Japan. Blijf op de hoogte van de laatste Japanse trends en beurzen in de land- en tuinbouwsector. Doe mee aan rondetafelgesprekken en wissel kennis uit over Smart Agriculture en digitalisering!

Geïnteresseerd? Meld u dan aan via onderstaande link: https://virtual-mission-japan.b2match.io/page-131

Concept programma

Concept programma
Dag 1  Plenair programma
Dag 2  Webinar Smart Agriculture: breakout sessies in thema’s:
 land- en tuinbouw & zuivel
1-op-1 gesprekken
Dag 3 Digitale bedrijfsbezoeken (land- en tuinbouw & zuivel)
1-op-1 gesprekken

Aanmelden:        

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is woensdag 9 december. Iedere deelnemer moet zich apart registreren. Voorafgaand aan deze missie vind er half januari een deelnemersbijeenkomst plaats.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in genoemde sectoren. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Kosten:        

Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.

Contact:      

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Karin Schipper, E: karin.schipper@rvo.nl of: Jos Hermsen, E: jos.hermsen@rvo.nl