Expo 2020 Dubai met een jaar uitgesteld

Vandaag is door het Bureau Internationaal Exposition (BIE) aangekondigd dat twee derde van de stemmen zijn behaald voor uitstel Expo 2020. Dit betekent dat de Expo 2020 Dubai als gevolg van de COVID-19 uitbraak met een jaar wordt uitgesteld. Het stemmingsproces moet nog wel worden afgerond, maar dat zal het voornemen voor uitstel niet wijzigen. Ook Nederland heeft dit voorstel positief gesteund. Met dit uitstel kunnen alle deelnemende landen zich eerst richten op de bestrijding van het coronavirus en het omgaan met alle sociale en economische gevolgen. De Expo 2020 Dubai vindt daarom plaats van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Expo na Corona

Nederland is een samenwerkingsland en ook in de tussentijd blijven Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen in de Golfregio op het gebied van water, energie en voedsel. De meerjarige inzet op het thema ‘Uniting water, energy and food’ - tevens terugkerende thema’s binnen de Sustainable Development Goals - is juist nu relevant in tijden waar voedsel en water belangrijker zijn dan ooit. Ook gezondheid en klimaat spelen een prominente rol in de Nederlandse deelname. ‘We zien prachtige nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en overheden, helemaal in COVID-19 tijden, dat maakt mij trots’, aldus Hans Sandee, Commissionair General van het Nederlands Consulaat in Dubai.  ‘Dit is precies het uitgangspunt van onze deelname aan de Expo 2020 met het thema: Connecting minds, creating the future’.

Ook de Expo organisatie benadrukt dat samenwerkingen, mensen inspireren en gezamenlijk nieuwe oplossingen vinden het uitgangspunt zijn in deze uitdagende tijden, waarin de wereld zich bevindt.

Samenwerken voorop

De Nederlandse Expo organisatie heeft voorafgaand aan het steunen van het uitstel nauw overlegd met haar samenwerkingspartners in het bedrijfsleven en de betrokken kennisinstellingen. Hieruit is brede steun naar voren gekomen voor het uitstellen met een jaar. De Expo wordt gezien als een van de belangrijkste internationale events na de coronacrisis waarin men kan starten met de heropbouw van internationale samenwerkingen en handel. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt: ‘Overheid en bedrijfsleven werken samen om te kijken hoe we ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. We doen het samen, want alleen door samen te werken komen we er met zijn allen weer bovenop.’

Bouw Nederlands paviljoen stopt tijdelijk

Vanaf eind mei worden alle bouwwerkzaamheden aan het Nederlandse paviljoen stilgelegd. Dan is de ruwbouw van het paviljoen klaar en vanuit het kwaliteits- en kostenoogpunt is dit ook het meest gunstige moment om te stoppen. De duurzame hergebruikte en ruwe bouwmaterialen, zoals het staal en de damwanden, zijn goed bestand tegen hoge temperaturen en behouden ook op langere termijn juist hun natuurlijke uitstraling. Hierdoor worden geen tot weinig nadelige effecten verwacht in de periode dat de bouw stilligt. Naar verwachting wordt de bouw vanaf januari 2021 weer hervat.

Gezamenlijk besluit

De afgelopen week heeft een stemronde voor uitstel van Expo 2020 onder alle BIE-Lidstaten plaatsgevonden. Hierbij is de vereiste meerderheid aan stemmen voor het uitstellen van de Expo, volgens het artikel 28 van het BIE verdrag, ruim behaald. De naam Expo 2020 blijft behouden, ondanks het feit dat het evenement in 2021 plaatsvindt.