Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten.

In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De oproep voor nieuwe projecten is geopend. De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd. De indieningstermijn sluit op 20 december. Voorstellen kunnen hier worden ingediend.

Meer info: