Mexico: Next Generation Growing Seminar

Afgelopen 18 september waren meer dan honderd deelnemers aanwezig bij het seminar “Next Generation Growing” van HortiConnect NL.

Samen met de deelnemende bedrijven die zich richten op plantactivering, Hoogendoorn, Svensson, Cultilene, LetsGrow.com en Koppert, werd een vervolg gegeven aan het seminar dat in januari plaats had gevonden, en werd dieper ingegaan op gewasbeheer waarbij plant empowerment centraal staat. Eén van de terugkerende vragen luidde: Hoe kunnen de Mexicaanse producenten ondersteund worden bij het optimaliseren van de groei, kwaliteit en de opbrengsten van hun gewassen? Het seminar werd afgesloten met een presentatie van Royal Brinkman met als thema “Gezondheid met het oog op het rugose virus”, een onderwerp van actueel belang in de Mexicaanse situatie.

De avond voorafgaand aan het seminar Next Generation Growing, werd eveneens een diner georganiseerd met belangrijke spelers uit de levendige Mexicaanse tuinbouwsector.

Voor meer informatie over het concept Plant Empowerment of Next Generation Growing, kijk dan op onderstaande link.

Next Generation Growing
Next Generation Growing 2