Seminar over ontwikkelingen en kansen in Armeense zuivelketen

Op donderdag 26 september a.s. worden de resultaten van een studie gepresenteerd naar de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de Armeense zuivelketen en de kansen voor het Nederlandse zuivelbedrijfsleven in Armenië. Het seminar is vooral bedoeld voor Nederlandse toeleveranciers van fokmateriaal en technologie en bedrijven die kennis overdragen of praktijkgerichte trainingen verzorgen.

Armenië

Naast het delen van de belangrijkste conclusies en resultaten van de zuivelstudie, zullen ook Armeense vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Center for Agribusiness & Rural Development (CARD) en AM-Partners hun kennis en ervaringen met de deelnemers in de zaal delen. Zo beschikt CARD over een breed netwerk aan contacten en faciliteiten in Armenië en staat het open om met Nederlandse bedrijven samen te werken.

Verder zal een spreker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een overzicht geven van de voor het Nederlands bedrijfsleven beschikbare programma’s ter ondersteuning van het zakendoen in Armenië. Ook zal een vertegenwoordiger van het Nederlandse PUM-programma (van senior experts) aanwezig zijn, die met hun activiteiten vrij actief zijn op zuivel in het betreffende land.

Een panelsessie met Nederlandse en Armeense partijen en de gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen maken eveneens deel uit van het programma. De voertaal van het seminar zal Engels zijn. Aansluitend aan het seminar vindt een netwerkreceptie plaats.

Unieke gelegenheid

Het seminar is een unieke gelegenheid om enerzijds inzicht te krijgen wat zich in de zuivelsector in Armenië afspeelt en anderzijds om contacten met interessante Armeense partners op te doen. Het seminar is tevens een opmaat voor een geplande Armeense bedrijvenmissie met vertegenwoordigers van de grotere melkveehouders en zuivelverwerkers die later dit jaar naar Nederland komen.

Meer informatie, details en een link voor registratie voor deelname volgen later. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Landbouwraad Meeuwes Brouwer van de Nederlandse ambassade in Moskou (email: mos-lnv@minbuza.nl of tel. +7 4957972917).

Armenië

Zie ook