Overzicht van Franse agro&food vakbeurzen 2019-2020

Frankrijk is een echt beurzenland! De Franse vakbeurzen zijn een prima instrument om in contact te komen met potentiële handelspartners in dit land. Ook zijn de overal aanwezige Nederlandse bedrijven met vaak reeds ‘Frankrijk-ervaring’ – een goede bron van informatie voor het verkrijgen van aanvullende, praktische tips. Dit kan ook kansen geven om eventueel  ‘mee te liften’ met een vertegenwoordiger/agent van een ander Nederlands bedrijf.

Onderaan vindt een compleet overzicht van agro&food vakbeurzen maar ook beurzen mbt verpakkingen, visserij, biogas en laboratoria. Periode 2019 tot in 2021, voorzover relevant.

Frankrijk telt een groot aantal gespecialiseerde, zowel nationale als regionale, vakbeurzen op het vlak van agrofood,  inclusief op aanpalende terreinen als biobased - /circulaire economie, verpakkingen, biogas, laboratoria equipment enz.

Sommige van deze beurzen zijn zich verder aan het internationaliseren en bieden speciale service aan buitenlandse bezoekers en/of exposanten.

Op enkele vakbeurzen organiseert het Landbouwbureau Parijs voor de Nederlandse exposanten en hun klanten een netwerkreceptie en soms wordt er ook een Holland paviljoen georganiseerd, meestal i.s.m. met een andere NL partij. Dit kan jaarlijks wisselen.

Enkele organisaties die u voor de volgende beurzen kunt benaderen omdat zij of een Holland-eiland of een handelsmissie organiseren:

  • Salon du Végétal (september 2019, Nantes): neem contact op met GREENN.
  • NATEXPO (bio - oktober 2019, Parijs): neem rechtstreeks contact met Bionext.
  • Siñal (biobased materialen/energie/chemie - november 2019, Parijs): neem contact op met de Federatie Bioeconomie en/of Landbouwbureau Parijs ivm een handelsmissie.
  • SIVAL (voedingstuinbouw - januari 2020, Angers): bent u een start up, actief in de tuinbouwsector? Neem dan contact op met  Madelon Knop/Gemeente Westland/Greenport West ivm een missie naar de Start Up Village (maknop@gemeentewestland.nl)

Maar natuurlijk kunt u ook altijd meer informatie opvragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

*Promosalons Nederland

De Franse beursorganisatie, Promosalons Nederland geeft voorlichting over door Promosalons beheerde Franse vakbeurzen en bemiddelt bij individuele beursdeelname als exposant. De agrofood-beurzen waarbij Promosalons Nederland betrokken is, zijn bijvoorbeeld: SIMA, SIAL, Equiphotel, All4Pack, Salon du Fromage, Europain, SIFEL, VINITECH-SIFEL, SITEVI… Meer informatie: www.promosalons.nl

*B2B meetings en het Enterprise Europe Network

Een toenemend aantal beurzen organiseert een conferentieprogramma en b2b meetings voor bezoekers en exposanten. Een goede manier om in contact te komen met potentieel geïnteresseerde afnemers/distributeurs/agenten. Deze b2b meetings worden als regel door de Franse beursorganisatie georganiseerd meestal i.s.m. het regionale, Franse EEN-netwerk (Enterprise Europe Network), al dan niet i.s.m. EEN Nederland. Een goed voorbeeld van samenwerking met EEN NL is SPACE, de jaarlijks in Rennes gehouden, internationale vakbeurs voor dierlijke producties.

Denk dus ook aan de aankondigingen op de website van EEN NL (http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/ ) en/of volg hen op twitter.

*Websites van vakbeurzen: goede informatiebron over sectoren

Bij het geleidelijk wegvallen van diverse digitale sectorale adressengidsen, neemt de rol van vakbeurzen toe voor het elkaar vinden als potentiële zakenpartners. Zie de websites van vakbeurzen voor een overzicht van exposanten die aan de meest recente beurseditie hebben deelgenomen en/of  al geregistreerd staan voor de eerstvolgende editie. Dit biedt inzicht in de aanwezige bedrijven, w.o. ook distributiebedrijven en importeurs op de specifieke vakgebieden.

De websites van sommige vakbeurzen bieden verder niet alleen statistische  sectorinformatie maar ook nuttige juridische informatie m.b.t. de betrokken sector.

*Overzicht van Franse vakbeurzen 2019 – 2020 (2021: voorzover bekend)

Deze vindt u onderaan en biedt de volgende informatie:

. Een chronologisch overzicht, vanaf datum van publicatie van het overzicht. Het overzicht loopt door t/m 2021, voorzover details bekend zijn.

. introductie met een aantal handige websites van beursorganisaties, praktijk van het zakendoen in FRA, NL informatieve websites voor het MKB, Nederlands-Franse zakenclubs, NL Dienstenloket, websites over de FRA foodmarkt (maar zie hiervoor ook overzicht van food vakbladen in rubriek ‘FRA vakbladen’ op de website van Agroberichten/Frankrijk.

. indeling per sector: 

landbouw – biologische landbouw/voedingsmiddelen en fair trade – voedingstuinbouw en sierteelt – veehouderij en gezelschapsdieren – visserij – voedingsmiddelen en equipment – horeca en catering – verpakkingen – milieu/biobased economy/energie/eco-technologie/biogas.

Nog vragen? Neem contact op met het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )