Nieuwe pluimveeslachterij in Myanmar met Nederlandse wortels

De bouw van een moderne pluimveeslachterij nabij Yangon – het economische hart van Myanmar – moet de pluimveesector in het land een impuls geven op het gebied van voedselveiligheid, dierwelzijn en productkwaliteit. De slachtmachines worden binnenkort vanuit Nederland naar Myanmar verscheept. In september worden de eerste kippen in de fabriek geslacht. De slachterij gaat ook fungeren als voorlichtings- en trainingscentrum.

Marel Poultry, een wereldspeler op het terrein van onder meer verwerking van pluimveevlees, levert de equipment voor de fabriek. Larive Internationaal deed afgelopen jaren marktonderzoek naar de kansen en mogelijkheden van de pluimveesector in Myanmar en was hiermee de drijvende kracht achter het initiatief.

Marktverkenning Larive

Uit de marktverkenning van Larive blijkt dat de pluimveesector in Myanmar perspectief heeft, maar dat de keten op een aantal aspecten sterk achterloopt op die in andere landen in Zuidoost-Azië, vooral op het gebied van verwerking, logistiek en marktontwikkeling. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken draagt financieel bij aan de bouw van de modelslachterij.

Duizend kippen per uur

De nieuwe slachterij heeft een verwerkingscapaciteit van duizend kippen per uur. Naar Europese begrippen is dat niet veel, in Myanmar loopt de fabriek met deze capaciteit ver voorop.

In het land worden verreweg de meeste kippen nog op de markt of bij mensen thuis geslacht. De afzetmarkt voor professioneel geslacht en verwerkt pluimveevlees ontwikkelt zich snel, zegt Jan Wouterse, salesmanager Zuidoost-Azië bij Marel Poultry. “De bevolking groeit en de koopkracht neemt toe. Uit het marktonderzoek van Larive blijkt een groeiende behoefte naar pluimveevlees van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld onder fastfoodketens, grote supermarktketens en horeca. In veel landen in Azië hebben wij al slachterijen opgezet en nu gaan we dat ook doen in Myanmar.”

'Myanmar staat aan de vooravond van een moderniseringsslag'

Voedselveiligheid

Wouterse legt een relatie met de ontwikkelingen in de pluimveesector in India, Pakistan en Indonesië. “In die landen zijn afnemende partijen zoals McDonald’s de motor van de professionalisering in de vleesverwerking. Voedselveiligheid staat bij deze partijen hoog op de prioriteitenlijst. Myanmar staat aan de vooravond van die moderniseringsslag. Wij hopen dat onze slachterij een positieve rol kan spelen bij de deze professionalisering in de sector.”

Trainingscentrum

Hij benadrukt dat de fabriek niet alleen een commerciële slachterij wordt, maar ook een educatie- en trainingscentrum. “Wij gaan de werknemers in de fabriek opleiden om de apparatuur op de juiste manier te bedienen. Een goede hygiëne is een belangrijk onderdeel van het leertraject dat we opzetten.”

Matthias Brienen

Matthias Brienen

Professionaliseren

Volgens Matthias Brienen van Larive ligt het kwaliteitsniveau van de pluimveevleesverwerking in het land decennia achter op die in bijvoorbeeld Maleisië en Thailand. “De wijze waarop nu kippen worden gehouden, vervoerd en geslacht, leidt tot problemen op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid. De overheid van Myanmar signaleert deze problemen, maar is onvoldoende in staat om de sector te professionaliseren. De Nederlandse pluimveesector loopt voorop in de wereld en kan deze rol mede oppakken. En dat gebeurt nu met de nieuwe slachterij van Marel Poultry.”

Hoger kwaliteitsniveau

Internationale marktpartijen in Myanmar hebben op dit moment een voorkeur voor pluimveevlees uit buurlanden. De grens voor invoer zit echter dicht. Brienen: “In de nieuwe modelslachterij bij Yangon gaan we demonstreren dat ook in Myanmar de vleesverwerking op een hoger kwaliteitsniveau kan worden gebracht. De opzet is dat de hele sector een stap voorwaarts maakt. En dat biedt weer perspectief op afzet van meer bedrijven uit de Nederlandse pluimveesector.”