Oproep voor Seed Money Projecten geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Project. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. Vanaf 10 januari is de oproep voor nieuwe projecten geopend. De oproep wordt door de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food gezamenlijk georganiseerd.

Per project kan een aanvrager vanuit het bedrijfsleven of een landbouwraad experts van Wageningen University & Research inschakelen ter indicatieve waarde van € 25.000 (bij deskresearch en activiteiten binnen Nederland) of € 40.000 (wanneer ook een landenbezoek wordt gepland). 

Vanaf 10 januari 2019 is de oproep voor nieuwe projecten geopend. De indieningstermijn sluit op 1 maart 2019. Voorstellen kunnen hier worden ingediend.

Informatie en inschrijving

Via de links onderaan kunt u de volgende informatie downloaden:

  • Oproep (Engels)
  • Begeleidende brief / aanmeldingsformulier (Engels)

Bron: Topsector Agri & Food