Russische fruitketen biedt kansen voor Nederland

De ontwikkeling van de fruitteelt in Rusland biedt perspectieven voor Nederlandse bedrijven in de fruitketen. Dat blijkt uit onderzoek van Rusmarketconsulting uit Petersburg in opdracht van het ministerie van LNV.

Presentatie marktstudie fruitteelt in Almere

De resultaten van de marktstudie zijn op 12 december gepresenteerd op een LNV-seminar in Almere. Volgens directeur Andrei Golokhvastov van Rusmarketconsulting is er vooral perspectief voor Nederlandse producenten van jonge fruitbomen en voor bedrijven die koelhuizen en sorteer- en verpakkingslijnen leveren.

Fruitproductie stabiel

De productie van fruit in Rusland is de laatste jaren vrij stabiel en schommelt rond 3 miljoen ton per jaar. Van de totale fruitproductie bestaat 58% uit appels en peren. De rest bestaat uit zacht fruit (25%) en steenvruchten (18%). Commerciële teelt van hard fruit vindt vooral plaats in de zuidwestelijke provincies van Rusland.

Veel fruit wordt geproduceerd door kleine gezinsbedrijven op het platteland. Maar er zijn ook grote fruitteeltbedrijven actief met opstanden die oplopen tot 7.000 hectare. De laatste jaren wordt circa 15.000 hectare per jaar aan nieuwe boomgaarden aangeplant.

Lage zelfvoorzieningsgraad

De zelfvoorzieningsgraad van Rusland in het commerciële fruitsegment is laag. Voor appels lag dit in 2017 op 49%, voor peren op 10% en voor bijvoorbeeld aardbeien op 6%. Volgens het onderzoeksbureau Rusmarketconsulting is er daarom veel behoefte aan uitbreiding van de fruitproductie in eigen land.

In 2017 importeerde Rusland vooral appels uit Servië (32%), Moldavië (22%) en China (16%). In 2013 – voor de importstop - kwamen bijna de helft van de appels uit Polen. Aardbeien komen op dit moment vooral Servië (44%), Wit-Rusland (17%) en Egypte (13%). In 2013 was Griekenland de belangrijkste leverancier.

Landen die appels en aardbeien importeren in Rusland

Behoefte aan jonge bomen

Rusland heeft veel behoefte aan hoogwaardig uitgangsmateriaal blijkt uit de marktstudie. De marktwaarde wordt geschat op €40 tot €50 miljoen per jaar. Bijna de helft van de jonge fruitbomen wordt geïmporteerd. Driekwart van de jonge aanplant wordt geleverd door Italiaanse kwekers. Nederland heeft een aandeel van 2%.

Volgens directeur Golokhvastov van het onderzoeksbureau liggen er zeker mogelijkheden voor Nederlandse kwekers om dit aandeel te vergroten. De import van plantmateriaal uit Nederland is toegestaan, maar wel aan strenge fytosanitaire regels gebonden. De NVWA overlegt met de Russische autoriteiten over vereenvoudiging van deze regels.

Gekoelde opslag

Ook is er volgens Golokhvastov perspectief voor bedrijven die gekoelde opslagfaciliteiten leveren. In 2017 werd met subsidie van de Russische overheid opslag gerealiseerd voor 43.000 ton fruit. In 2015 was dat 14.000 ton, in 2016 zo’n 35.000 ton.