Informatiedag Commerciële kansen in de Zuid-Afrikaanse (circulaire) afvalbeheer sector

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die Zuid-Afrika te bieden heeft op het gebied van circulaire economie in de afvalsector (Biomassa valorisatie, sloop, WEE en Plastic)? Kom dan naar de gratis informatiedag op 29 augustus in Utrecht.

©NABC

De recente handelsmissie naar Zuid-Afrika op het gebied van circulaire economie in de afvalsector (21-25 mei 2018) georganiseerd door RVO en Rijkswaterstaat heeft geleid tot de identificatie van verschillende commerciële mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in diverse afvalstromen (zie het volledige rapport via de link onderaan het artikel).

Vervolgmissie

Na het in kaart brengen van de relevante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zullen Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vervolgmissie organiseren naar Zuid-Afrika in oktober 2018. Het doel van de missie is om de in kaart gebrachte commerciële mogelijkheden verder uit te werken. Onderdeel van de missie is het bezoek aan de WasteCon 2018 in Johannesburg; de grootste conferentie op het gebied van afvalbeheer in heel Zuidelijk Afrika.

Informatiemiddag

Naar aanleiding van het bovenstaande, nodigt NABC u uit om deel te nemen aan de informatiedag op woensdag 29 augustus 2018, van 13:30 tot 17:00, op het kantoor van RVO in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie over de commerciële kansen in de Zuid-Afrikaanse afvalbeheersector besproken worden, informatie gedeeld worden over de relevante RVO instrumenten voor het ondersteunen van internationale samenwerkingen en deelname aan de handelsmissie in oktober aanbod komen.

Aanmelding

Voor de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meld u nu aan voor de informatiebijeenkomst op 29 augustus 2018! U kunt zich tot uiterlijk 13 augustus 2018 aanmelden door een e-mail te sturen naar Dennis Acquaye: dennis.acquaye@nabc.nl.
 

Programma

  • 13:30 – 13:45 Inloop
  • 13:45 – 14:15 Welkom en introductie van het programma en de missie
  • 14:15 – 14:30 Zuid-Afrikaanse sector ontwikkeling: uitdagingen & kansen
  • 14:30 – 14:45 Aangrijpen van sector mogelijkheden: Nederlandse circulaire economie delegatie naar WasteCon
  • 14:45 – 15:00 Aangrijpen van sector mogelijkheden: RVO faciliteiten voor internationale samenwerking (zoals PiB)
  • 15:10 – 16:30 Parallelsessies:

Sessie I: Rondetafelgesprek met meer diepgaande informatie over de specifieke markt- en businesskansen van Biomassa Valorisatie (wet organisch*) in Zuid-Afrika.
Sessie II: Rondetafelgesprek over circulaire economie in de bouw, infrastructuur en afvalsector met informatie over de markt- en businesskansen in de bouw (CDW), WEE en plastic in Zuid-Afrika.

  • 16:45 – 17:00 Terugkoppeling beide rondetafelgesprekken
  • 17:00 – 17:15 Meer informatie over het programma van de missie
  • 17:15 – 18:00 Netwerken & borrel


Datum: 29 augustus 2018
Tijd: 13:30 - 18:00 Locatie: RVO Utrecht: Croeselaan 15, 3521 BJ, Utrecht

* Vaste biomassa valorisatie evenement op 28 Augustus 2018
Een potentieel consortium, geleid door Partners for Innovation and iLive, richt zich op de mogelijkheden gerelateerd aan de solid Biomassa vraag vanuit Zuid-Afrika en verdere verrijking ervan. De intentie is om de samenwerking onder een project vorm te geven.
Op 28 augustus 2018 is een bijeenkomst gepland om dit project verder uit te werken. Indien u geïnteresseerd bent in solid biomassa, neem dan contact op met de organisatoren van dit evenement of stuur vóór 13 augustus 2018 een email naar secretariaatDEN@rvo.nl.

Bron: NABC