Wit-Russische agro expert missies naar Nederland

In de eerste helft van juli dit jaar vonden maar liefst drie Wit-Russische landbouw expertmissies naar Nederland plaats. Wit-Rusland, dat sinds 1 januari 2018 officieel deel uitmaakt van het werkgebied van de Nederlandse landbouwraad in Moskou, is een belangrijk transitieland voor de Nederlandse agrarische handel naar de Russische Federatie. Bovendien vormt het Oost-Europese land een groeiende (afzet)markt voor plantaardig uitgangsmateriaal, dierlijk fokmateriaal, moderne en innovatieve technologie en agrokennis. De missies zijn bedoeld om de bilaterale relaties en samenwerking op technisch niveau met het Wit-Russische ministerie van Landbouw en haar Fytosanitaire en Veterinaire Inspectiedienst te intensiveren.

Drie expert missies
De drie missies waren gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen rond diverse fytosanitaire aspecten, veterinair elektronisch certificeren en het kwekersrecht voor plantmateriaal. Zaken die voor Nederland en Wit-Rusland beide van belang zijn. De Wit-Russische delegaties bestonden uit zowel besluitvormers als experts op genoemde terreinen, waardoor er een constructieve discussie werd gevoerd. Van Nederlandse zijde waren onder andere het ministerie van LNV, de NVWA en de Keuringsdiensten Naktuinbouw, NAK en KCB en de Nederlandse landbouwraad uit Moskou nauw betrokken bij de missies. De programma’s bestonden naast presentaties en rondleidingen geleid door de Nederlandse overheid tevens uit ontmoetingen en gesprekken met vertegenwoordigers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en Plantum en uit een aantal bezoeken aan een groep van Nederlandse gerenommeerde bedrijven in de plataardige en dierlijke sector.

Missie Fytosanitair
De plaatsvervangend directeur van de Wit-Russische Plantgezondheidsdienst in Minsk en de directeur van de regionale fytosanitaire (grens)inspectie dienst in Brest namen onder meer deel aan de missie. De delegatie werd op de eerste dag verwelkomd op het ministerie van LNV in Den Haag, waar de leden door de Nederlandse Chief Phytosanitary Officer (CPO) en de bij NVWA voor Wit-Rusland verantwoordelijke fytosanitaire expert werden geïnformeerd over onder meer het EU en Nederlandse fytosanitaire systeem en de laatste ontwikkelingen hieromtrent. De producten (poot)aardappelen, boomkwekerijmateriaal, zaaizaden en vers producten stonden centraal in het programma. Middels bezoeken aan en gesprekken met vertegenwoordigers van o.a. het Nationaal Referentie Centrum (NRC)in Wageningen, de Keuringsdiensten Naktuinbouw, NAK en KCB en de sectororganisaties NAO en Plantum kreeg de delegatie een goed beeld van welke belangrijke rol Nederland in de wereld speelt en wat Nederland op fytosanitair terrein te bieden heeft. 

Kick off fytosanitaire missie op het ministerie LNV in Den Haag

Missie Veterinair Elektronisch Certificering
De vijfkoppige veterinaire delegatie uit Wit-Rusland werd geleid door het hoofd van de Veterinaire Inspectiedienst van het Wit-Russische ministerie van Landbouw. Nadruk van het programma lag op elektronisch certificeren. De Nederlandse plaatsvervangend Chief Veterinary Officer (CVO) van het ministerie van LNV verwelkomde de delegatie op het NVWA hoofdkantoor in Utrecht en sprak de missieleden toe. Verschillende experts van de NVWA gaven presentaties over diverse thema’s rond zowel de Nederlandse veterinaire organisatie en structuur als elektronisch certificeren. Verder kregen de Wit-Russische experts tijdens een rondleiding op een groot vleesverwerkingsbedrijf in het midden van het land inzicht in hoe in Nederland het een en ander rond dit actuele thema in de praktijk verloopt. Nederland werkt momenteel op het vlak van veterinair elektronisch certificeren al intensief samen met de Russische autoriteit Rosselkhoznadzor. Vanwege de transitierol die Wit-Rusland bij de handel heeft, is het van belang ook Wit-Russische experts zoveel mogelijk te betrekken bij deze samenwerking. 

Foto Wit-Russische expert missie Veterinair Electronisch Certificeren in Nederland

Veterinaire missie bij de NVWA in Utrecht

Missie kwekersrecht
De Wit-Russische viceminister van Landbouw was delegatieleider van deze interessante expert missie over kwekersrecht voor plant materiaal in Nederland. Het ministerie van LNV samen met de Keuringsdienst Naktuinbouw speelden een cruciale rol in het programma. De delegatie werd onder andere geïnformeerd over de Nederlandse organisatie, structuur, aanpak en procedures rond kwekersrecht, testen en registratie. De bloemenveiling in Aalsmeer, vermeerderingstuinen in Horst en een gerenommeerd Nederlands zaaizadenbedrijf werden bezocht. Verder was de viceminister zeer geïnteresseerd in de veredeling, teelt en verwerking van vlas. Er waren veel vragen van zowel Wit-Russische als Nederlandse zijde op dit specifieke terrein van kwekersrecht voor plantaardig uitgangsmateriaal.

Kwekersrecht missie bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen

Kwekersrecht missie bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen

Vervolg
Alle drie de missies van agro experts uit Wit-Rusland naar Nederland waren zeer geslaagd. De viceminister van Landbouw, die deelnam aan één van de missies, zal een verslag uitbrengen over de uitkomst en bevindingen van alle drie missies aan zijn autoriteiten in Minsk. De Nederlandse landbouwraad in Moskou is voornemens om in oktober dit jaar een overleg op het Wit-Russische ministerie van Landbouw in Minsk te plannen om de drie agro missies samen met de betrokken Wit-Russische collega’s nog eens te evalueren en om mogelijkheden voor verdere samenwerking te bespreken in 2019. Deze samenwerking zal bijdragen tot een beter begrip voor elkaars situatie en systemen en een gezonde basis vormen om eventuele (handels)problemen gezamenlijk op te lossen.

Landbouwraad Meeuwes Brouwer, NL Ambassade Moskou