‘Common Rulebook’ voor agrifoodproducten in Brexit-blauwdruk VK

Het Britse kabinet heeft afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over de blauwdruk voor de relatie van het VK met de EU na Brexit. Onderdeel van dit ‘Chequers’-plan is dat het VK een vrijhandelsgebied tussen de EU en het VK nastreeft, met een common rulebook voor alle goederen, inclusief agrifoodproducten.

Brexit vlaggen

Het Britse parlement krijgt bij dit plan telkens opnieuw de keuze om bij nieuwe of gewijzigde EU-regels voor goederen al dan niet in te stemmen met voortgaande harmonisatie. Het kabinet wil bovendien alleen regels overnemen die het noodzakelijk acht voor frictionless trade. Het zegt verder rekening te zullen houden met de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie in gevallen waarbij het common rulebook van toepassing is.

De Britse regering heeft inmiddels een Brexit White Paper gepubliceerd (zie onderstaande link), waarin de plannen verder worden uitgewerkt. De storm van kritiek van veel Conservatieve parlementariërs houdt aan, met als toppunt het vertrek van de ministers Johnson en Davis.

Landbouwminister Gove sprak zijn steun uit voor het Chequers-plan en is daarmee akkoord gegaan met een common rulebook voor de handel in agrifoodproducten. Gove noemt het plan “de beste kans voor een fatsoenlijke Brexit”. Overeind blijft dat het VK buiten de EU niet zal deelnemen aan het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid en een eigenstandig nationaal landbouw- en visserijbeleid gaat voeren.