Wit-Rusland verwelkomt Nederlandse agrobedrijven

Export naar Wit-Rusland is een kansrijk perspectief voor de Nederlandse agrofoodsector. Mogelijkheden zijn er in de sectoren zuivel, tuinbouw en pluimvee. Het land heet bedrijven welkom die actief zijn in uitgangsmaterialen, agrarische technologie en kennisoverdracht. Dat zegt landbouwraad Meeuwes Brouwer na drie bezoeken aan Wit-Rusland.

Sorteren van frambozen

Brouwer is sinds 1 augustus 2016 landbouwraad in Moskou. Daarvoor was hij hoofd van het team fytosanitaire markttoegang op het ministerie in Den Haag. In de periode 2003 – 2012 was hij als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassades in Boekarest en Kiev.

Werkgebied uitgebreid

In 2017 is het werkgebied van Brouwer herzien. Als landbouwraad is hij nu actief voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven in zes landen: Russische Federatie, Kazachstan, Kirgizië, Armenië, Wit-Rusland en Oezbekistan. Met uitzondering van Oezbekistan maken deze landen deel uit van de Euraziatische Economische Unie (zie kader Euraziatische Economische Unie).

Wit-Rusland is circa vijf keer zo groot als Nederland en telt ongeveer tien miljoen inwoners. Het land is net als Nederland voor een groot aantal agrarische producten een netto-exporterend land.

Meeuwes Brouwer

Veel staatsbedrijven

Wit-Rusland is een echt landbouwland met nog een groot aantal staatsbedrijven.

Deze bedrijven hebben een gemiddeld areaal van 5.000 hectare en zijn samen verantwoordelijk voor 75% van de agrarische productie. Het landbouwareaal bedraagt circa 9 miljoen hectare, zo’n 1.300 bedrijven zijn actief in de land- en tuinbouw.

De veehouderij is de belangrijkste sector met circa 60 procent van de agrarische productie. Binnen de veehouderij is de zuivel de belangrijkste bedrijfstak. Landbouw maakt 8 procent uit van het BNP. Volgens Wit-Russische experts die landbouwraad Brouwer heeft gesproken, kan de landbouwsector in Wit-Rusland de concurrentie op de buitenlandse markt goed aan.

Nieuwe afzetmarkten

De voormalige Sovjet-landen zijn voor Wit-Rusland belangrijk afzetmarkten. “Dat maakt de toekomstige export ook kwetsbaar. Rusland, Kazachstan en Oezbekistan zijn hard bezig om hun eigen landbouw te ontwikkelen. De productie in die landen neemt sterk toe. Dat dwingt Wit-Rusland om afzetmarkten elders in de wereld te zoeken.”

Productiviteit verbeteren

Dat is ook precies de reden waarom Wit-Rusland hoopt buitenlandse investeerders te trekken. Die moeten de eigen agrarische sector een impuls geven. “Het land wil de productiviteit verbeteren, de kwaliteit verhogen en het assortiment verbreden. Doel hiervan is om meer afzet te creëren in Aziatische landen en het Midden-Oosten. Nederlandse bedrijven die actief zijn op het terrein van genetica, technologie en kennis kunnen hier hun voordeel mee doen.”

Uitgangsmateriaal en technologie

Brouwer ziet komende jaren vooral kansen voor Nederlandse leveranciers van plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal. “Ik heb het dan over groentezaden, pootgoed, fruitbomen, drachtige vaarzen, sperma en bijvoorbeeld broedeieren. Ook is grote behoefte aan technologie, zoals kassen, opslag- en koelsystemen, melkwinningsapparatuur en sorteer- en verwerkingslijnen.”

Een interessante Wit-Russische partner in dat kader is Skarb-Bio, die al met diverse Nederlandse toeleveranciers samenwerkt. Het bedrijf heeft een eigen nieuwssite waarop bedrijven hun product in Wit-Rusland onder de aandacht kunnen brengen.

Relaties verbeteren

Om de positie van het Nederlandse bedrijfsleven in Wit-Rusland te verbeteren, is het van groot belang om de relaties tussen Nederland en het Wit-Russische ministerie van Landbouw en de fytosanitaire en veterinaire autoriteiten in het land te verbeteren, zegt Brouwer. “Daar is mijn inzet nu vooral op gericht. Ik merk dat er grote behoefte is aan kennis om bijvoorbeeld de fytosanitaire en veterinaire procedures rond de handel van agrarische producten soepeler te laten verlopen. Hetzelfde geldt voor aspecten als kwekersrecht en registratie van nieuwe rassen. Nederland loopt daarin voorop in de wereld.”

Wit-Rusland

Delegaties naar Nederland

Inmiddels zijn contacten gelegd tussen de landbouwministeries en fytosanitaire en veterinaire diensten in beide landen. Komende zomer komen drie delegaties uit Wit-Rusland op bezoek in Nederland. Tijdens deze missies wordt aandacht besteed aan onder meer kwekersrecht, elektronisch certificeren en uitwisselen van fytosanitaire kennis. Brouwer: “Delen van kennis staat voorop. Op termijn leidt dat tot vereenvoudiging van de importprocedures aan de Wit-Russische grens. Dat is gunstig voor Nederlandse exporteurs.”

Volgens de landbouwraad staat het Wit-Russische Economisch Instituut in Minsk open voor samenwerking met buitenlands partners, zeker uit Nederland. “Het instituut is erg geïnteresseerd in samenwerking met Wageningen University & Research op thema’s als duurzame landbouw en circulaire economie. Ook het Landbouwkundig Onderzoek Instituut zoekt samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen.”

Euraziatische Economische Unie

De Euraziatische Economische Unie bestaat uit de Russische Federatie, Kazachstan, Kirgizië, Armenië en Wit-Rusland. In deze Unie vindt vrij verkeer van producten plaats. De Euraziatische Economische Commissie in Moskou werkt samen met de lidstaten aan de harmonisatie van de fytosanitaire en veterinaire wetgeving en douaneprocedures. De Unie trad in werking op 1 januari 2015.

Landbouwbeurs BelAgro

Jaarlijks wordt in juni in Minsk de grote internationale landbouwbeurs BelAgro gehouden. BelAgro groeit elk jaar. Landen als Duitsland, Tsjechië, China en India hebben een eigen paviljoen. De beurs wordt mede georganiseerd met het Wit-Russische ministerie van Landbouw en vindt dit jaar plaats in de periode 5 – 9 juni.

Agrarische export van Nederland naar Wit-Rusland (miljoen €)
2011 41,6
2013 48,4
2015 51,8
2017 67,6

Bron: Wageningen Economic Research