Deelnemers opgetogen over handelsmissie China

De recente handelsmissie naar China is een succes geworden voor de Nederlandse agrofoodsector. Dat is de conclusie van een telefonische rondgang langs deelnemers aan de reis (8-13 april). Tijdens de missie zijn nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt over onderlinge handel.

Eerder maakte het ministerie van LNV al bekend dat Nederlandse bedrijven tijdens de missie voor bijna 200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden hebben gesloten. Belangrijke handelsafspraken zijn gemaakt op het terrein van onder meer babyvoeding, teelt onder glas, pluimvee, opslag en verwerking van aardappels, veredeling en landbouwkundig onderzoek.

Bewaren agrarische producten

Erwin van den Berg van Tolsma-Grisnich (bewaren, verwerken en verpakken van agrarische producten) spreekt over een succesvolle missie. Dit bedrijf uit Emmeloord is al meer dan 25 jaar actief in China en heeft daar ook een eigen vestiging. “Het bezoek was erg zinvol, zegt Van den Berg. “We hebben bijgepraat met bestaande klanten en enkele nieuwe afspraken gemaakt.”

In aanwezigheid van minister-president Rutte heeft Tolsma-Grisnich een contract ondertekend met een Chinees bedrijf over de levering van een volautomatische lijn voor het ontvangen, wassen, sorteren en verpakken van aardappelen. De installatie kan 30 ton aardappelen per uur verwerken.

Volgens Van den Berg biedt China enorme afzetmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de aardappelketen. “China is in de wereld verreweg het grootste aardappelproducerende land. De Chinese regering wil de productie fors verhogen. Met zo’n handelsmissie wordt aan Nederlandse bedrijven de kans geboden zichzelf in de schijnwerpers te zetten. De aanwezigheid van ministers werkt dan erg positief.”

Jos Goebbels
Beeld: ©COV
Jos Goebbels

Markttoegang kalfsvlees

Volgens Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), zijn tijdens de missie belangrijke afspraken gemaakt over export van Nederlands kalfsvlees. “Aan dat dossier hebben we in samenwerking met het ministerie jarenlang gewerkt. Tijdens de reis zijn de handtekeningen gezet onder een belangrijk protocol. Er is nu echt zicht op afzet. Dit is voor de kalfsvleessector een groot succes.”

Goebbels wijst erop dat realisatie van markttoegang een belangrijke stap voorwaarts is, maar dat vervolgens de exporterende bedrijven aan zet zijn. “Kalfsvlees behoort niet tot het gangbare voedselpakket in China. Het is aan de exporteurs om dit kwalitatief hoogwaardige vlees in de markt te promoten.”

De COV-voorzitter heeft tijdens de missie de banden met partnerorganisatie China Meat Organisation verder aangehaald. “In Nederland ligt de focus op voedselveiligheid, kwaliteitssystemen en borging. De Chinese vleessector wil ook die richting op. Wij willen graag onze kennis hierover ter beschikking stellen. Kennisdeling leidt op termijn altijd tot meer handel.”

Innovatieve vloeren

Gerben van Nooyen Pig Flooring uit Deurne zegt na afloop van de missie mogelijkheden te zien om de handel met China te vergroten. “We hebben met een aantal partijen gesprekken gevoerd over de levering van innovatieve vloeren in varkensstallen. Daar zitten enkele serieuze kandidaten tussen.”

Het bedrijf is zowel actief in vloeren als in de primaire varkenshouderij. Nooyen Pig Flooring is al actief in China. Afgelopen jaren zijn vloeren geleverd aan enkele grootschalige varkensbedrijven, waaronder een bedrijf met meer dan 100.000 zeugen.

'Voor Nederlandse bedrijven in de varkensketen liggen veel mogelijkheden in China'

“Er is sprake van een enorme schaalvergroting in de Chinese varkenshouderij”, zegt Nooyen. “Door de gedaalde varkensvleesprijzen stagneert die ontwikkeling op dit moment. Maar dat is ongetwijfeld tijdelijk. De groei zal komende jaren doorzetten. Voor Nederlandse bedrijven in de varkensketen liggen daar veel mogelijkheden. Ook voor ons bedrijf.”

Arthur Mol
Beeld: ©WUR
Arthur Mol

Ontwikkeling agropark

Wageningen University & Research (WUR) heeft afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een agrarisch onderzoeks- en innovatiepark in de omgeving van Peking.

Rector magnificus Arthur Mol zegt in Het Financieele Dagblad dat weliswaar geen contracten zijn gesloten, maar dat hij ervanuit gaat dat het agropark wordt gebouwd. In dit park gaan onderzoeksinstellingen en bedrijven samenwerken om de landbouwsector productiever en duurzamer te maken.

Naast de afspraken over het agropark sloot de WUR tijdens de missie een aantal onderzoekscontracten af ter waarde van €0,5 miljoen, onder andere over het terugdringen van de postharvest-verliezen in de kiwiteelt. Ook komt er samenwerking op het gebied van biologische gewasbescherming.

Uitwisseling studenten

Aeres Hogeschool tekende tijdens de handelsmissie een intentieverklaring over samenwerking met de Zhongkai University. Beide kennisinstellingen zijn gespecialiseerd in groen onderwijs en willen studenten en medewerkers gaan uitwisselen. Ook is een afspraak gemaakt over gezamenlijke onderwijsprogramma’s, onder meer op het terrein van voedselveiligheid.

Deelnemers handelsmissie China