Uitnodiging Holland Potatobility Lounge World Potato Congress Cusco

Van 27 – 31 mei 2018 vindt in de bakermat van de aardappel Cusco in Peru, het 10de Wereld Aardappel Congres plaats (WPC).  De speciale thema’s van het Congres, dat elke 3 jaar wordt gehouden, zijn dit keer biodiversiteit, voedselzekerheid en zaken. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het WPC in een Latijns Amerikaans land wordt georganiseerd. Parallel vindt het 28ste congres van de Latijns Amerikaanse Aardappel Associatie plaats.

Als Nederlands bedrijf of instantie kunt u ook meedoen aan de Holland Lounge en inschrijving is mogelijk tot 1 april.

World Potato Congress (WPC)

Cusco zal een week lang – zowel wetenschappelijk als zakelijk - het centrum van de aardappelwereld zijn. Het congres trekt vele wetenschappers, onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en ontwikkelingsorganisaties uit meer dan 50 landen aan. Op 30 mei viert men in Peru de Nationale Aardappel dag, met ook Cusco als kloppend hart.

Al met al een gebeurtenis waar aardappelland Nederland niet kan en niet mag ontbreken. Voor het opdoen en uitwisselen van kennis, voor het uitdragen van Nederlandse kennis, technologie en innovaties en het onderhouden en uitbouwen van (internationale) netwerken.

Nederlandse vertegenwoordiging

De Nederlandse Ambassade in Lima en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vinden het dan ook belangrijk dat Nederland zich op het WPC in Cusco collectief presenteert. Dat zullen wij doen in de vorm van:

  • Een Holland Potatobility Lounge; uw thuisbasis op het beursgedeelte van het WPC, vanwaar u als Nederlands bedrijf of Nederlandse instantie kunt opereren;
  • Potatobility talks; waar u de mogelijkheid heeft staaltjes van Nederlandse kennis, technologie en innovatie te presenteren en;
  • De Holland Potatobility netwerk bijeenkomst, waarvoor uw een aantal relaties zult kunnen uitnodigen.

Het WPC in Cusco is in principe interessant voor bedrijven actief in de de gehele aardappelketen: veredeling en uitgangmateriaal, teelt, postharvest, bewaring en opslag , transport en logistiek en verwerking.

Deelname in de Holland Potatobility Lounge van het Paviljoen.

De Nederlandse Ambassade zal een bescheiden Holland Potatobility Lounge in het Cusco Convention Center inrichten om een zo groot mogelijke groep Nederlandse bedrijven de kans op deelname te bieden. In de Lounge kan uw logo zichtbaar worden gemaakt, kunnen bedrijfsvideo`s worden getoond en kunt u gebruik maken van de vergaderfaciliteiten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Tevens zullen er zogenaamde “Potatobility talks”  worden georganiseerd, waar Nederlandse bedrijven, organisaties en kennisinstellingen de mogelijkheid krijgen om hun toonaangevende kennis, technologie of innovaties te presenteren.

Verder zal op een van de beursdagen een netwerkreceptie worden georganiseerd. U zult in de gelegenheid worden gesteld daarvoor een aantal relaties uit te nodigen.

Kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Via de site van het World Potato Congress  kunt u een hotelkamer in Cusco  reserveren. Zie hiervoor: https://www.worldpotatocongress2018-alap.org/en/hotels-tourism/

Mocht u interesse hebben om tijdens het World Potato Congress als Nederlands bedrijf vanuit de Holland Potatability Lounge te opereren dan verzoeken wij u dit ons voor 1 april a.s.  te laten weten.

Ook in het geval u in het kader van de Potatobility Talks interesse heeft om een presentatie te geven, verzoeken wij u ons hiervan voor 1 april a.s.  op de hoogte te stellen.

Informatie en aanmelding

Voor aanmelden en/of vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in Lima , met Dhr. Gerwin Woudt, senior medewerker van de economische afdeling, tel + 51 1 2139826, gerwin.woudt@minbuza.nl of Mw. Patricia de Vries , Landbouwraad, tel +57 1 6384212, bog-lnv@minbuza.nl

Wij hopen u in mei graag op de Holland Potatobility Lounge bij het belangrijkste aardappel event in de wereld te ontmoeten !

©World Potato Congress