High Level Experts: Onderzoek naar voedselbeleid. Wie is verantwoordelijk?

Eind januari 2018 organiseerde het International Food Policy Research Institute (IFPRI)  in Washington D.C. een rapport over het wereldwijde voedselbeleid: "A report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition". Wereldwijd is één op de drie personen ondervoed. Als er geen verandering komt in het voedingsbeleid zal dit aantal in 2030 één op de twee personen zijn.

Gezondheid

Honger is al decennia een groot probleem maar ook de problemen van overgewicht en obesitas nemen in rap tempo toe. Deze trend is over de hele wereld zichtbaar, ook in landen met lage inkomens. Economische groei alleen is niet voldoende om een einde te maken aan honger en ondervoeding.  Gezonde voeding moet een doel op zichzelf worden; een doel die de sector, strategieën, beleid en programma’s van landen overstijgt. In "A report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition" onderzoeken experts hoe de huidige voedingssystemen (met factoren zoals aanbod, vraag, financiën, diversiteit, toegankelijkheid, invloed van de lokale en de internationale gemeenschap) de keuze beïnvloeden van wat men eet.

Voedselbeleid

In toenemende mate wordt voedsel (weer) herkend en gebruikt als medicijn voor het menselijke lichaam. Het voedselbeleid is parellel aan het gezondheidbeleid waarbij factoren zoals diversiteit en voedingswaarde een belangrijke rol spelen. Het rapport weergeeft de complexe setting waar het voedselbeleid zich in bevindt. Het systeem van vraag en aanbod zou moeten zorgen voor de juiste prijs maar dat gebeurt niet door politieke zaken die meespelen. De experts pleiten er tijdens deze presentatie voor om burgers en politici beter te informeren zodat ze betere keuzes kunnen maken. Ook geven de experts aan dat er meer aandacht gegeven moeten worden aan implementatie van beleidsvoorstellen van onderzoeken.

Verantwoordelijkheid

Aan het einde van het seminar vroeg een professor aan alle experts en het publiek: “De grote vraag is: wie is er verantwoordelijk voor het voedingssysteem? Wie reguleert en controleert het? Wie kunnen we erop aanspreken? De industrie van grote bedrijven en multinationals als grote boosdoener aanwijzen werkt niet. Alle partijen spelen een belangrijke rol. Ook de consument. De consument kan met de vraag het aanbod van de markt sturen. Trends voor lokaal en glutenvrij eten hebben dit laten zien. Deze discussie moeten we verder met elkaar aangaan om elkaar op  verantwoordelijkheden aan te kunnen aanspreken.’