Seminar agrokansen in Roemenië en Bulgarije

Wilt u meer weten over investeringskansen in de akkerbouw of het bodembeheer/nutriëntengebruik in Roemenië of de Bulgaarse varkenssector? Kom dan naar het seminar 'Agrokansen in Roemenië en Bulgarije' op 9 februari in Den Haag.

Veranderingen landbouwsectoren

De laatste 10 jaar, na toetreding tot de EU, zijn de landbouwsectoren in Roemenië en Bulgarije duidelijk aan het veranderen. Dit roept de nodige vragen op:

  • Welke effecten heeft bijvoorbeeld het samenvoegen van landbouwgronden (landconsolidatie) gehad en welke invloed zal het klimaat hebben?
  • Hoe goed is die veelgeroemde Roemeense landbouwgrond vandaag de dag?
  • Zijn er voldoende grote slachthuizen om de groei van de Bulgaarse varkenssector bij te houden?
  • Klopt het dat de overvloed aan graan in de regio de sector verder opstuwt?
  • Voor welke markt produceren de Bulgaarse varkensboeren eigenlijk?

Weet u niet meteen het antwoord op deze vragen, dan is dit seminar interessant voor u.