Ambassadeur Renée Jones en WUR-Voorzitter Louise Fresco bezoeken Krasnodar eind november!

Krasnodar staat bekend als één van de grootste en meest vooruitstrevende landbouwregio’s in de Russische Federatie. Naast de grote akkerbouwgewassen (granen en oliehoudende zaden), is de regio ook vooral bekend om haar tuinbouw (teelt groenten en fruit) en in iets mindere mate ook om haar zuivelproductie.

Maar Krasnodar kent ook een vrij grote voedselverwerkende industrie, met zowel grote als midden en klein bedrijven. De Kubani Landbouwuniversiteit in Krasnodar, met circa 18.000 studenten, is op haar beurt geïnteresseerd in samenwerking met praktijkgerichte onderwijsinstellingen in Nederland. De jaarlijks in Krasnodar gehouden ‘YugAgro’ is in het land dan ook één van de grootste internationale beurzen op agrogebied. De beurs wordt dit jaar gehouden in de week van 27 november. Reden voor de Nederlandse Ambassadeur in Moskou Renée Jones en Louise Fresco, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Research, om eind november Krasnodar te bezoeken.

Voorlopig programma

Ambassadeur Renée Jones en Voorzitter Louise Fresco bezoeken op maandag 27 en dinsdag 28 november a.s. Krasnodar. Het voorlopige programma op de maandagmiddag, de dag voor ‘Yug Agro’ aanvangt, omvat onder meer een overleg met de lokale autoriteiten van Krasnodar, een bijeenkomst met de rector en lezing voor studenten op de Landbouwuniversiteit over mogelijke samenwerking en een receptie ’s avonds voor Nederlandse standhouders op en bezoekers aan de YugAgro beurs.

Vertegenwoordigers van aan Nederland gelieerde bedrijven die reeds actief zijn op de Russische markt en belangstelling hebben voor deelname aan één of meerdere van de genoemde activiteiten kunnen dat voor maandag 6 november a.s. aan de Nederlandse ambassade in Moskou kenbaar maken door te antwoorden op de volgende vier vragen:

  1. bent u voornemens eind november 2017 de internationale landbouwbeurs ‘YugAgro’ in Krasnodar te gaan bezoeken?
  2. bent u geïnteresseerd op maandagmiddag 27 november deel te nemen aan een overleg tussen Ambassadeur Jones en vertegenwoordigers van de autoriteiten van de regio Krasnodar?
  3. bent u geïnteresseerd op maandagmiddag 27 november samen met de Ambassadeur Jones en Voorzitter Fresco deel te nemen aan een overleg en samen te werken met de Landbouwuniversiteit ?
  4. bent u geïnteresseerd in het bijwonen van een ambassadereceptie op maandagavond 27 november

Op basis van de mate van belangstelling zal vervolgens het definitieve programma door de ambassade worden vastgesteld. Diegene die zich tijdig hebben geregistreerd via de email (mos-lnv@minbuza.nl) en op de vragen hebben gereageerd worden de komende weken op de hoogte gehouden over het verdere verloop van het programma.

U kunt uw reactie voor maandag 6 november a.s. sturen naar de Nederlandse ambassade in Moskou (mos-lnv@minbuza.nl). Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de ambassade onder nummer +7 4957972917.