Export algemeen

Export algemeen biedt algemene informatie over de Nederlandse export van landbouwproducten en ontwikkelingen op het gebied van markttoegang. U vindt onder meer de exportcijfers van de land- en tuinbouw en informatie over de uitvoer van specifieke producten, bijvoorbeeld sierteeltgewassen.