Agroberichten Buitenland – Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij het ministerie van Economische Zaken. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het ministerie van Economische Zaken is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden gedeeld op social media via de daarvoor bestemde social media knoppen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het ministerie van Economische Zaken niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Het ministerie van Economische Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Artikelen en columns zijn geschreven op persoonlijk titel, het ministerie van Economische Zaken is voor de inhoud daarvan niet aansprakelijk.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het ministerie van Economische Zaken geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.